FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 28.06.2021 tarihli kararı ile;

  

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü olarak atanan Emre Bayar'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

  

Bu karar ile birlikte Yönetim Kurulu Bünyemizde oluşturulan komitelerimiz aşağıda belirtildiği şekilde oluşmuştur.

  

 

  

Denetim Komitesi

  

Başkan              : Hasan Recai Anbarcı 

  

Üye                   : Özgür Mungan

  

 

  

Kurumsal Yönetim Komitesi

  

Başkan             : Hasan Recai Anbarcı

  

Üye                  : Erdal Karagül

  

Üye                  : Emre Bayar

  

  

  

Risk Yönetim Komitesi

  

Başkan              : Özgür Mungan

  

Üye                   : Hasan Recai Anbarcı

  

 

  

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

  

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.