FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırım İşlemine İlişkin Değişiklik Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak 10 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya yapılan başvuru sonrasında, SPK yorumuna göre TTK uyarınca tekrar yapılan teknik hesaplamalar sonucunda bedelsiz sermaye artış tutarında değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
750.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
43.724.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
393.516.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034
11.824.231
94.593.848,000
800,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034
Nâma
B Grubu, PENTA, TREPNTA00042
31.899.769
255.198.152,000
800,00000
B Grubu
B Grubu, PENTA, TREPNTA00042
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
43.724.000
349.792.000,000
800,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
342.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL)
7.792.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.06.2022
SPK Başvuru Tarihi
10.06.2022
Ek Açıklamalar

10 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya yapılan bedelsiz sermaye artışına ilişkin yapılan başvuru sonrası, TTK'ya uygun olarak tekrar yapılan teknik hesaplamalar neticesinde bedelsiz sermaye artırım tutarında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz, 18.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararını yeniden değerlendirmesi neticesinde, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:


1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 43.724.000 TL'den 349.792.000 TL tutarında (%800 oranında) artırılarak 393.516.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.


2. Çıkarılacak 349.792.000 TL sermayenin 342.000.000 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden ve 7.792.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.


3. Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 349.792.000 TL nominal değerdeki bedelsiz payların artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılmasına ve İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.


Saygılarımızla

Kredi Hesaplama