FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
HALİL MURAT ÇİL
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ
07.05.2021
232-3280880
yatirimciiliskileri@dyo.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı
209948

Kredi Hesaplama