FİNANS

Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımına ilişkin esas sözleşme değişiliğine SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.02.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
SPK Başvuru Tarihi
17.02.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
06.03.2023
Ek Açıklamalar

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi içerisinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin güncellenmesine ilişkin şirket esas sözleşmesinin 8.maddesinin tadili için 17.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına gönderilen esas sözleşmemizin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2023 tarih ve E-12233903-340.08-34210 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür.

Söz konusu esas sözleşme maddesi değişikliğine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuş olup, gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme 8.md Tadil Metni-2023.pdf

Kredi Hesaplama