FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
12.05.2023
Genel Kurul Tarihi
07.06.2023
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
6 - T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
9 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
11 - Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
13 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SPK 1.3.1 Batısöke.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Batısöke 2022 Olağan GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 11.30 ' da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama