FİNANS

adel kalemcilik - adel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 765.580.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 73.481.000,00
 • Finansal Yatırımlar 50.459.000,00
 • Ticari Alacaklar 270.989.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.446.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 256.543.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.830.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.830.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 293.175.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.907.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.739.000,00
 • ARA TOPLAM 765.580.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 157.717.000,00
 • Finansal Yatırımlar 234.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 104.444.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.207.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.342.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.317.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 923.297.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 760.554.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 451.274.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 130.596.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.732.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 115.837.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.601.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 112.236.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.555.000,00
 • Diğer Borçlar 17.202.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.002.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.200.000,00
 • Türev Araçlar 3.764.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.647.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.521.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.158.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.763.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.395.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 760.554.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.336.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.338.000,00
 • Banka Kredileri 10.500.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.838.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.998.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.998.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 803.890.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 119.407.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 119.407.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -384.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -384.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.133.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.455.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 6.588.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.214.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 57.077.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.158.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 923.297.000,00

Kredi Hesaplama