FİNANS

adel kalemcilik - adel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.646.662.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 288.568.000,00
 • Finansal Yatırımlar 135.581.000,00
 • Ticari Alacaklar 832.848.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 73.856.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 758.992.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.421.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.421.000,00
 • Türev Araçlar 1.074.000,00
 • Stoklar 373.262.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.644.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 264.000,00
 • ARA TOPLAM 1.646.662.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 263.493.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.498.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.498.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 120.631.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.815.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.091.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 73.730.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.910.155.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.307.865.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 721.489.000,00
 • - Banka Kredileri 293.322.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 234.709.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.298.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 182.990.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 144.820.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.761.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 139.059.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.906.000,00
 • Diğer Borçlar 2.411.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.411.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.291.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 118.792.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.447.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.655.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 792.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.307.865.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.176.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.722.000,00
 • Banka Kredileri 14.690.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.032.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.248.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.248.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.381.041.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 529.114.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 529.114.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.006.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.006.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 251.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.455.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.706.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.221.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 73.560.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 409.879.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.910.155.000,00

Kredi Hesaplama