FİNANS

adel kalemcilik - adel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 484.655.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.284.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 283.308.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.112.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 262.196.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.054.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.054.000,00
 • Türev Araçlar 49.000,00
 • Stoklar 173.084.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.422.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 462.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.992.000,00
 • ARA TOPLAM 484.655.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 127.764.000,00
 • Finansal Yatırımlar 234.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 99.902.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.354.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.101.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.182.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 612.419.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 444.980.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 317.130.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 58.220.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.991.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 41.754.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.414.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.340.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.850.000,00
 • Diğer Borçlar 5.258.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.158.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.100.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.005.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.743.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.857.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.886.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.020.000,00
 • ARA TOPLAM 444.980.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.259.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.653.000,00
 • Banka Kredileri 17.897.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 756.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.415.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.415.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 475.239.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 137.180.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 137.180.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -718.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -718.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.258.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.455.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 197.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32.555.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 78.436.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.956.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 612.419.000,00

Kredi Hesaplama