FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

agrotech teknoloji - agrot - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.221.351.643,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 921.901.199,00
 • Finansal Yatırımlar 2.013.226.291,00
 • Ticari Alacaklar 1.017.366.030,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.639.486,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.015.726.544,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 84.383.083,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 80.825.184,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.557.899,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 12.086.400,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 151.889.378,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 304.069,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.195.193,00
 • ARA TOPLAM 4.221.351.643,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.011.406.829,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 72.755,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72.755,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 467.649.290,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.274.344.370,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 103.690.277,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 120.591.458,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.444.495,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.232.758.472,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 967.404.866,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 288.555.811,00
 • - Banka Kredileri 288.555.811,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 950.652,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 536.318.447,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 101.484.979,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 434.833.468,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.758.075,00
 • Diğer Borçlar 59.540.902,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 53.667.044,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.873.858,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.167.344,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.295.539,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.128.613,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 817.892,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.310.721,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.689.483,00
 • ARA TOPLAM 967.404.866,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.535.406.525,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.019.512,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.019.512,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.531.387.013,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.502.811.391,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.729.947.081,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.690.837.421,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.082.673.505,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 958.622.920,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.476.122.686,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.476.122.686,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.885.195,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 104.960.826,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 867.915.451,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.224.056.491,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 39.109.660,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.232.758.472,00