FİNANS

akbank - akbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 46584992000
 • Kredilerden Alınan Faizler 27449487000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 282414000
 • Bankalardan Alınan Faizler 86938000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 106659000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 18596242000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 63252000
 • FAİZ GİDERLERİ -19273571000
 • Mevduata Verilen Faizler -13770358000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -877466000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -2421818000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1683265000
 • Diğer Faiz Giderleri -472241000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 27311421000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 4091357000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 5424875000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 412714000
 • Diğer 5012161000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1333518000
 • Gayri Nakdi Kredilere -2339000
 • Diğer -1331179000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 13365000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 8183828000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 682074000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -6432513000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 13934267000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 2000847000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -4677560000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 26706795000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 1422380000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 28129175000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -6972313000
 • Cari Vergi Karşılığı -3449177000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 21156862000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 21156862000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 21156862000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0407

Kredi Hesaplama