FİNANS

akbank - akbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 127815468000
 • Kredilerden Alınan Faizler 66507535000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 282414000
 • Bankalardan Alınan Faizler 536015000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 192015000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 60165274000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 132215000
 • FAİZ GİDERLERİ -50943763000
 • Mevduata Verilen Faizler -38408677000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2598141000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -4104135000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -3605253000
 • Diğer Faiz Giderleri -2117763000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 76871705000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 10315549000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 13662846000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 982481000
 • Diğer 12680365000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -3347297000
 • Gayri Nakdi Kredilere -4722000
 • Diğer -3342575000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 32338000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 15059509000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 851571000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -12860617000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 27068555000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 3735599000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -12800004000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 76186667000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 3073735000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 79260402000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -19236318000
 • Cari Vergi Karşılığı -19823331000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 60024084000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 60024084000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 60024084000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.1154

Kredi Hesaplama