FİNANS

akbank - akbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 35499406000
 • Kredilerden Alınan Faizler 21097167000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0
 • Bankalardan Alınan Faizler 414401000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 149160000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 13789774000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 48904000
 • FAİZ GİDERLERİ -22554799000
 • Mevduata Verilen Faizler -19151175000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1061735000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1076428000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -879059000
 • Diğer Faiz Giderleri -351323000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 12944607000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 4378092000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 5371852000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 308765000
 • Diğer 5063087000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -993760000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1236000
 • Diğer -992524000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 1134000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 5647979000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1830604000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 1639633000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 2177742000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1428285000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6699805000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 11321282000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 1339531000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 12660813000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1949513000
 • Cari Vergi Karşılığı -2838517000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 10711300000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 10711300000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 10711300000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0206

Kredi Hesaplama