FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

akbank - akbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 95819158000
 • Kredilerden Alınan Faizler 59975337000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1874809000
 • Bankalardan Alınan Faizler 860394000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 549606000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 32273611000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 285401000
 • FAİZ GİDERLERİ -77089968000
 • Mevduata Verilen Faizler -69964520000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1983699000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -2829984000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1344282000
 • Diğer Faiz Giderleri -903281000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 18729190000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 13858439000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 17570821000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 602043000
 • Diğer 16968778000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -3712382000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1037000
 • Diğer -3711345000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 2506000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -306767000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 2269850000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -2751510000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 174893000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 4140906000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -11119117000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 13816733000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 2138752000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 15955485000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -2771192000
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 13184293000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 13184293000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 13184293000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0254