FİNANS

alarko holding - alark - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.079.969.752,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 711.699.106,00
 • Finansal Yatırımlar 597.688.075,00
 • Ticari Alacaklar 909.424.040,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 234.109.634,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 675.314.406,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.627.612,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.379.029,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.248.583,00
 • Türev Araçlar 621.119,00
 • Stoklar 494.635.988,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 228.379.329,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.382.673,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 104.384.836,00
 • ARA TOPLAM 3.064.688.308,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 15.281.444,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.792.644.428,00
 • Finansal Yatırımlar 243.407.763,00
 • Ticari Alacaklar 73.285,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.285,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 55.134.539,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 54.780.077,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 354.462,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.426.763.453,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 727.346.258,00
 • Maddi Duran Varlıklar 935.426.564,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 101.345.507,00
 • - Şerefiye 3.130.507,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.215.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.315.905,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 141.600.096,00
 • Diğer Duran Varlıklar 93.005.753,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.872.614.180,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.846.820.430,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 471.749.617,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 56.541.607,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 710.169.211,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 227.001.493,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 483.167.718,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.067.852,00
 • Diğer Borçlar 64.070.947,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 64.070.947,00
 • Türev Araçlar 30.064.521,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 716.942.769,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.360.134,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.896.016,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.896.016,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.286,00
 • ARA TOPLAM 2.846.820.430,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 415.244.954,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.390.516,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 189.216.444,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 39.835.782,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.835.782,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 119.663.302,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.262.065.384,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.610.548.796,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.660.628.115,00
 • Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.806.195,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -20.806.195,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.806.195,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 287.019.319,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 286.917.697,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 101.622,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.624.441,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.911.355.103,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.031.090.040,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 949.920.681,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.872.614.180,00

Kredi Hesaplama