FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

alarko holding - alark - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.939.951.271,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.342.935.158,00
 • Finansal Yatırımlar 6.003.397.123,00
 • Ticari Alacaklar 2.863.679.507,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.108.318,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.839.571.189,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 67.346.744,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 890.853,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 66.455.891,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 614.173.196,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 477.858.091,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 73.993.768,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 392.769.553,00
 • ARA TOPLAM 12.915.115.774,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 24.835.497,00
 • DURAN VARLIKLAR 24.221.263.080,00
 • Finansal Yatırımlar 1.070.450.586,00
 • Ticari Alacaklar 130.637,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 130.637,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 82.836.419,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 80.807.659,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.028.760,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.860.273.925,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.598.567.631,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.430.449.934,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 318.966.405,00
 • - Şerefiye 205.646.890,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.319.515,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 366.150.738,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.201.959.141,00
 • Diğer Duran Varlıklar 127.607.682,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 37.161.214.351,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.452.131.413,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.566.469.721,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.258.504,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.524.437.315,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.395.962,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.520.041.353,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 67.548.767,00
 • Diğer Borçlar 3.433.088.433,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.336.533.724,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 96.554.709,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 765.320.754,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 239.345.786,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 42.031.242,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 42.031.242,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.965.195,00
 • ARA TOPLAM 10.452.131.413,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.704.937.534,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 276.493.534,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 422.235.566,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 346.186.626,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 112.873.798,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 112.873.798,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 386.341.627,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.157.068.947,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 25.004.145.404,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.421.478.244,00
 • Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -116.988.539,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -116.988.539,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -116.988.539,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 885.674.259,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 882.478.454,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.195.805,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 384.698.172,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.749.740.690,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.894.830.518,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.582.667.160,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 37.161.214.351,00