FİNANS

alarko holding - alark - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.796.686.749,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.193.385.243,00
 • Finansal Yatırımlar 4.136.790.521,00
 • Ticari Alacaklar 854.421.752,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.676.674,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 838.745.078,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.686.021,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.287.758,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.398.263,00
 • Türev Araçlar 12.512.745,00
 • Stoklar 704.146.933,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 321.553.191,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.069.234,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 199.052.041,00
 • ARA TOPLAM 7.777.478.872,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 19.207.877,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.074.969.822,00
 • Finansal Yatırımlar 1.078.298.647,00
 • Ticari Alacaklar 93.609,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 93.609,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 70.586.628,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 69.993.225,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 593.403,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.139.161.003,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.551.853.279,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.235.547.941,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 105.615.121,00
 • - Şerefiye 3.137.442,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 102.477.679,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.836.333,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 654.183.235,00
 • Diğer Duran Varlıklar 119.580.054,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 25.871.656.571,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.890.449.399,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.657.765.153,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.931.631,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 796.387.097,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.014.719,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 794.372.378,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.643.539,00
 • Diğer Borçlar 3.063.743.435,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.005.338.064,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 58.405.371,00
 • Türev Araçlar 12.802.972,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 897.102.205,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 68.804.295,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 39.763.266,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 39.763.266,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 53.276.235,00
 • ARA TOPLAM 6.890.449.399,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 939.695.137,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 138.863.658,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 297.989.485,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 101.938.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 101.938.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 211.993.585,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.830.144.536,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.041.512.035,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.710.700.850,00
 • Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -94.675.418,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -94.675.418,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -94.675.418,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 531.921.440,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 530.595.135,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.326.305,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 285.397.223,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.990.236.797,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.835.358.733,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.330.811.185,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 25.871.656.571,00

Kredi Hesaplama