FİNANS

alarko holding - alark - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.707.831.532,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.619.220.223,00
 • Finansal Yatırımlar 738.570.829,00
 • Ticari Alacaklar 797.296.645,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.279.679,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 788.016.966,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.166.977,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.383.543,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.783.434,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 766.338.490,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 271.600.950,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.369.670,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 177.795.426,00
 • ARA TOPLAM 5.683.933.787,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 23.897.745,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.690.921.361,00
 • Finansal Yatırımlar 729.206.861,00
 • Ticari Alacaklar 81.628,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 81.628,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 64.126.089,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 63.649.189,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 476.900,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.676.665.886,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 878.069.605,00
 • Maddi Duran Varlıklar 958.915.654,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 99.415.783,00
 • - Şerefiye 3.130.507,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.285.276,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.407.827,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 86.276.024,00
 • Diğer Duran Varlıklar 112.252.956,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 17.398.752.893,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.601.012.543,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.455.202.053,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.352.319,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 889.955.620,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.416.740,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 885.538.880,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.483.449,00
 • Diğer Borçlar 983.600.760,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 923.248.737,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 60.352.023,00
 • Türev Araçlar 32.230.847,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 553.814.179,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31.465.632,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.107.242,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.107.242,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.368,00
 • ARA TOPLAM 4.601.012.543,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 526.846.673,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.597.415,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 236.812.645,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 64.446.651,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 64.446.651,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 156.119.440,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.127.859.216,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.270.893.677,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.155.536.022,00
 • Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.957.354,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.957.354,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.957.354,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 512.646.492,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 512.080.972,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 565.520,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 95.534.554,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.744.748.243,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.484.442.260,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.115.357.655,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 17.398.752.893,00

Kredi Hesaplama