FİNANS

alarko holding - alark - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.088.472.812,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 418.320.913,00
 • Finansal Yatırımlar 757.168.986,00
 • Ticari Alacaklar 377.265.503,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.883.784,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 374.381.719,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.618.620,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 432.767,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.185.853,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 203.897.864,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 125.084.110,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.072.202,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 38.282.696,00
 • ARA TOPLAM 2.074.064.855,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 14.407.957,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.877.706.993,00
 • Finansal Yatırımlar 140.182.115,00
 • Ticari Alacaklar 46.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 46.320,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 52.620.618,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 48.702.639,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.917.979,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.532.158.818,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 497.241.483,00
 • Maddi Duran Varlıklar 410.222.038,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.621.648,00
 • - Şerefiye 3.130.507,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.491.141,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.856.816,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.012.951,00
 • Diğer Duran Varlıklar 81.914.235,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.966.179.805,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.147.374.592,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.689.976,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.446.982,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 197.896.762,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.309.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 196.586.798,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.877.355,00
 • Diğer Borçlar 36.390.560,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.390.560,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 488.757.657,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.055.368,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.414.809,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.414.809,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 420,00
 • ARA TOPLAM 1.147.374.592,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 398.216.089,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.295.895,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 112.645.937,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.371.511,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.241.659,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.241.659,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 144.292.405,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.545.590.681,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.420.589.124,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.757.406.206,00
 • Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.946.804,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -16.946.804,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.946.804,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 171.866.728,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 171.881.079,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -14.351,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.624.441,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.653.763.928,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 496.752.506,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 663.182.918,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.966.179.805,00

Kredi Hesaplama