FİNANS

albaraka turk - albrk - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 203.681.199.000,00
 • NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 40.933.563.000,00
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Krediler 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • BANKALAR 11.809.105.000,00
 • PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 2.457.487.000,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00
 • Krediler ve Alacaklar 0,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer 0,00
 • Takipteki Krediler 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 22.500.000,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 22.500.000,00
 • Mali İştirakler 0,00
 • Mali Olmayan İştirakler 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 69.321.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 69.321.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 20.000.000,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 20.000.000,00
 • Mali Ortaklıklar 0,00
 • Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 3.951.124.000,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.205.660.000,00
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 276.046.000,00
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 276.046.000,00
 • YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,00
 • VERGİ VARLIĞI 0,00
 • Cari Vergi Varlığı 3.677.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 577.932.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 548.587.000,00
 • Satış Amaçlı 548.587.000,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • DİĞER AKTİFLER 1.194.358.000,00
 • AKTİF TOPLAMI 0,00
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • TOPLANAN FONLAR 146.758.063.000,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 0,00
 • Diğer 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • ALINAN KREDİLER 22.242.619.000,00
 • PARA PİYASALARINA BORÇLAR 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0,00
 • MUHTELİF BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 10.082.560.000,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) 681.380.000,00
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • KARŞILIKLAR 3.485.054.000,00
 • Genel Karşılıklar 0,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Karşılığı 528.433.000,00
 • Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00
 • Diğer Karşılıklar 2.956.621.000,00
 • VERGİ BORCU 0,00
 • Cari Vergi Borcu 864.577.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Borcu 0,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 8.365.577.000,00
 • ÖZKAYNAKLAR 11.157.587.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.500.000.000,00
 • Sermaye Yedekleri 3.970.134.000,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 23.278.000,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00
 • Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 3.946.856.000,00
 • Kar Yedekleri 1.523.804.000,00
 • Yasal Yedekler 283.915.000,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 1.019.889.000,00
 • Diğer Kar Yedekleri 220.000.000,00
 • Kar veya Zarar 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -1.162.870.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.460.503.000,00
 • Azınlık Payları 0,00
 • PASİF TOPLAMI 203.681.199.000,00

Kredi Hesaplama