FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

albaraka turk - albrk - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 259.815.526.000,00
 • NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 56.444.155.000,00
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Krediler 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • BANKALAR 18.057.941.000,00
 • PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 87.727.000,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 3.881.721.000,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00
 • Krediler ve Alacaklar 0,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer 9.177.073.000,00
 • Takipteki Krediler 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 45.000.000,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 45.000.000,00
 • Mali İştirakler 0,00
 • Mali Olmayan İştirakler 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 69.321.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 69.321.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 20.000.000,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 20.000.000,00
 • Mali Ortaklıklar 0,00
 • Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 5.074.395.000,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.596.564.000,00
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 474.749.000,00
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 474.749.000,00
 • YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,00
 • VERGİ VARLIĞI 0,00
 • Cari Vergi Varlığı 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.207.300.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 4.520.597.000,00
 • Satış Amaçlı 4.520.597.000,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • DİĞER AKTİFLER 1.563.748.000,00
 • AKTİF TOPLAMI 0,00
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • TOPLANAN FONLAR 164.394.459.000,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 0,00
 • Diğer 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • ALINAN KREDİLER 47.653.706.000,00
 • PARA PİYASALARINA BORÇLAR 4.591.611.000,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0,00
 • MUHTELİF BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 10.880.092.000,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) 869.952.000,00
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • KARŞILIKLAR 6.043.015.000,00
 • Genel Karşılıklar 0,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Karşılığı 651.033.000,00
 • Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00
 • Diğer Karşılıklar 5.391.982.000,00
 • VERGİ BORCU 0,00
 • Cari Vergi Borcu 1.241.520.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Borcu 0,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 9.821.563.000,00
 • ÖZKAYNAKLAR 13.965.190.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.500.000.000,00
 • Sermaye Yedekleri 4.269.226.000,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 23.278.000,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00
 • Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 4.245.948.000,00
 • Kar Yedekleri 4.946.772.000,00
 • Yasal Yedekler 464.809.000,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 4.261.963.000,00
 • Diğer Kar Yedekleri 220.000.000,00
 • Kar veya Zarar 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -1.400.726.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 614.006.000,00
 • Azınlık Payları 0,00
 • PASİF TOPLAMI 259.815.526.000,00