FİNANS

alkim kimya - alkim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 475.069.358,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 75.077.523,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 161.281.991,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 356.297,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 160.925.694,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 77.261,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 77.261,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 218.316.987,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.086.170,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.229.426,00
 • ARA TOPLAM 475.069.358,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 291.671.589,00
 • Finansal Yatırımlar 14.285,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.040.657,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.040.657,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 248.050.264,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.558.929,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.558.929,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.760.780,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.210.004,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.036.670,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 766.740.947,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.432.089,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.041.298,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 96.579.910,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 96.579.910,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.206.712,00
 • Diğer Borçlar 7,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 901.972,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.801.072,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.500.497,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.048.003,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 452.494,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.400.621,00
 • ARA TOPLAM 136.432.089,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.170.504,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.549.924,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 29.620.580,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.620.580,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 199.602.593,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 567.138.354,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 525.034.387,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.741.659,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.741.659,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.741.659,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.738.575,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 225.480.517,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 106.556.954,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 42.103.967,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 766.740.947,00

Kredi Hesaplama