FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

alkim kimya - alkim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.975.938.809,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 536.129.373,00
 • Finansal Yatırımlar 177.559.496,00
 • Ticari Alacaklar 396.010.974,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 192.802,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 395.818.172,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.468.323,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.468.323,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 800.297.252,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.327.355,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.703,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 46.123.333,00
 • ARA TOPLAM 1.975.938.809,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.569.499.243,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.948.149,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.948.149,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.284.394.968,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.320.377,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.320.377,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 152.113.935,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 118.951.609,00
 • Diğer Duran Varlıklar 770.205,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.545.438.052,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 747.610.694,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.885.108,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 54.649.405,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 521.295.307,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 521.295.307,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.452.137,00
 • Diğer Borçlar 4.308.436,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.308.436,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39.125.318,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.027.848,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.664.419,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 363.429,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.220.735,00
 • ARA TOPLAM 747.610.694,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.232.395,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 51.232.395,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 51.232.395,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 798.843.089,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.746.594.963,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.565.452.718,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 766.355.492,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -57.044.458,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -57.044.458,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -57.044.458,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.162.433.606,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 272.639.063,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 271.069.015,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 181.142.245,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.545.438.052,00