FİNANS

alkim kimya - alkim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.242.234.885,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 464.408.576,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 322.394.521,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 84.167,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 322.310.354,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 542.294,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 542.294,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 428.157.919,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.171.012,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.560.563,00
 • ARA TOPLAM 1.242.234.885,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 318.215.940,00
 • Finansal Yatırımlar 14.285,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.831.447,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.831.447,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 260.570.625,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.294.544,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.294.544,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.229.802,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 38.303.625,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.971.612,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.560.450.825,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 533.289.436,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 790.946,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.272.986,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 246.962.948,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 246.962.948,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.094.455,00
 • Diğer Borçlar 7.250.971,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.250.971,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 120.653.262,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.422.856,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.193.608,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.830.179,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 363.429,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.148.499,00
 • ARA TOPLAM 533.289.436,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.848.126,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 42.720.587,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 43.127.539,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.127.539,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 619.137.562,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 941.313.263,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 837.661.504,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.461.141,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.461.141,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.461.141,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 84.310.347,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 326.320.907,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 292.491.391,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 103.651.759,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.560.450.825,00

Kredi Hesaplama