FİNANS

akin tekstil - ateks - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 598.443.359,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 27.878.047,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 207.938.870,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 207.938.870,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.897.653,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.897.653,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 314.440.642,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.391.325,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.352.951,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.543.871,00
 • ARA TOPLAM 598.443.359,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 887.662.260,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.789.890,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.789.890,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 440.651.980,00
 • Maddi Duran Varlıklar 434.388.384,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.325.616,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.325.616,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 139.094,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.486.105.619,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 637.296.902,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 254.481.697,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.442.297,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 345.246.555,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 345.246.555,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.123.870,00
 • Diğer Borçlar 1.376.335,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.376.084,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.280.080,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 195.491,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.150.577,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.290.036,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.860.541,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 637.296.902,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.015.897,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.351.173,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 362.153,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 345.030,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 31.559.746,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.559.746,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 55.397.795,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 735.312.799,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 750.792.820,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 751.201.891,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.765.306,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 344.795.321,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 364.793.312,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.693.394,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 391.493.364,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -44.745.494,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -409.071,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.486.105.619,00

Kredi Hesaplama