FİNANS

akin tekstil - ateks - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 262.388.652,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 57.828.268,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 80.568.966,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 80.568.966,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.963.306,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.963.306,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 114.348.922,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.868.401,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.364,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.808.425,00
 • ARA TOPLAM 262.388.652,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 561.903.103,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.022.836,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.022.836,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 305.168.690,00
 • Maddi Duran Varlıklar 246.048.323,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.466.344,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.466.344,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 96.004,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 824.291.755,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 224.500.026,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 111.713.936,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 562.142,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 98.666.716,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 98.666.716,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.463.003,00
 • Diğer Borçlar 935.702,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 935.451,00
 • Türev Araçlar 179.459,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.035.096,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 514.922,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.429.050,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 991.344,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.437.706,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 224.500.026,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 70.018.479,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.129.467,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 284.192,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 452.315,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.731.689,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.731.689,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.420.816,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 294.518.505,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 529.773.250,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 529.759.078,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.765.306,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 209.968.886,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.693.394,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 257.928.181,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.203.311,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.172,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 824.291.755,00

Kredi Hesaplama