FİNANS

akin tekstil - ateks - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 534.849.641,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.668.166,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 168.300.276,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 168.300.276,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.552.970,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.552.970,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 303.754.973,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.585.545,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.341.539,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.646.172,00
 • ARA TOPLAM 534.849.641,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 885.834.591,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.075.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.075.500,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 440.599.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 432.916.356,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.178.234,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.178.234,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.420.684.232,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 514.401.215,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 154.068.665,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.287.076,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 328.783.452,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 328.783.452,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.249.655,00
 • Diğer Borçlar 1.880.654,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.880.403,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.952.542,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 208.398,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.970.773,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.014.472,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.956.301,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 514.401.215,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.883.727,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.822.945,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 362.153,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 319.606,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 33.727.504,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.727.504,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 65.651.519,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 628.284.942,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 792.399.290,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 792.250.473,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.765.306,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 344.957.921,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 364.793.312,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.693.394,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 391.493.364,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.859.512,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 148.817,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.420.684.232,00

Kredi Hesaplama