FİNANS

akin tekstil - ateks - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 699.889.354,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 69.973.866,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 279.706.127,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 279.706.127,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.680.081,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.680.081,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 293.217.678,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.358.565,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.327,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.945.710,00
 • ARA TOPLAM 699.889.354,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.596.618.082,00
 • Finansal Yatırımlar 208.406,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.007.061,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.007.061,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 730.305.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 845.387.499,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.088.576,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.088.576,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.276,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.296.507.436,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 785.208.611,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 306.127.713,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 35.809.131,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 381.726.997,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 381.726.997,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.977.282,00
 • Diğer Borçlar 1.638.243,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.637.992,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.357.137,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 553.932,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.018.176,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.064.043,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.954.133,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 785.208.611,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.434.800,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 53.320.631,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 331.024,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 40.239.186,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 40.239.186,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 126.543.959,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.005.643.411,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.290.864.025,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.290.702.811,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.765.306,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 650.424.592,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 683.216.839,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.374.951,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 585.587.836,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -5.649.874,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 161.214,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.296.507.436,00

Kredi Hesaplama