FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

banvit - banvt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.678.542.708,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.687.194.633,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.101.299.727,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.697.492,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.061.602.235,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 140.577.058,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 140.577.058,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.345.312.137,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 214.769.458,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 145.415.932,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 594.796.684,00
 • ARA TOPLAM 7.632.764.626,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 45.778.082,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.227.327.955,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 375.313,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 375.313,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.879.379.050,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.356.580,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.356.580,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 62.489,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 62.489,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.905.870.663,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.177.326.182,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.007.281.292,00
 • - Banka Kredileri 937.055.627,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 56.875.291,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.585.236.435,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.585.236.435,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 117.648.788,00
 • Diğer Borçlar 254.654.564,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 247.475.842,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.178.722,00
 • Türev Araçlar 2.699.730,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 89.473.541,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 804.306.362,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 206.921.388,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 184.872.384,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.049.004,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.331.832,00
 • ARA TOPLAM 6.177.326.182,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.024.617.449,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 233.204.771,00
 • Banka Kredileri 93.036.337,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 140.168.434,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 764.072.670,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 764.072.670,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.340.008,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.201.943.631,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.703.927.032,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.703.927.032,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.023.579,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.571.723.572,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -415.851.845,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -415.851.845,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -848.253.878,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 678.976.665,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 678.976.665,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 193.998.302,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.842.722.883,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 666.497.919,00
 • Diğer Yedekler 65.835.957,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.905.870.663,00