FİNANS

banvit - banvt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.498.525.899,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.084.473.399,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 508.219.457,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.282.260,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 473.937.197,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 576.492,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 576.492,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 453.637.268,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 94.423.502,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.647.286,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.296.560,00
 • ARA TOPLAM 2.474.195.884,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 24.330.015,00
 • DURAN VARLIKLAR 815.780.539,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 88.585,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 88.585,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 649.028.417,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.453.482,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.453.482,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 109.277,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 116.357.672,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.314.306.438,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.602.774.485,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 135.620.283,00
 • - Banka Kredileri 123.700.209,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 513.106.665,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 885.122.401,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.200.338,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 881.922.063,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.765.567,00
 • Diğer Borçlar 697.662,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 697.662,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.051.248,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.377.338,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.033.321,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.281.414,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.751.907,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.602.774.485,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 586.070.235,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 420.608.560,00
 • Banka Kredileri 391.388.151,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.220.409,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 73.125.952,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 73.125.952,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 92.335.723,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.188.844.720,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.125.461.718,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.125.461.718,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.023.579,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.348.821,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 390.803.474,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 390.803.474,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 280.017.148,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 280.017.148,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.190.838,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 175.201.617,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 152.264.951,00
 • Diğer Yedekler 5.611.290,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.314.306.438,00

Kredi Hesaplama