FİNANS

banvit - banvt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.278.161.498,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 490.536.879,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 856.342.219,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.273.769,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 837.068.450,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.331.405,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.331.405,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.191.778.502,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 343.769.327,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 797.454,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 552.335.831,00
 • ARA TOPLAM 4.255.388.393,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 22.773.105,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.171.008.320,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 106.373,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 106.373,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 751.390.043,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.558.125,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.558.125,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 196.959.111,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 132.882.895,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.449.169.818,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.864.805.263,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.040.306.898,00
 • - Banka Kredileri 1.027.346.366,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 421.316.522,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.229.576.432,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.030,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.229.566.402,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.936.386,00
 • Diğer Borçlar 17.971.988,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.282.283,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.689.705,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.646.537,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 58.746.370,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 45.846.448,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.899.922,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.929.381,00
 • ARA TOPLAM 3.864.805.263,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 381.064.027,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 167.773.214,00
 • Banka Kredileri 151.319.681,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.453.533,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 100.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.683.620,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 101.347.261,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 101.347.261,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 109.159.932,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.245.869.290,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.203.300.528,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.203.300.528,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.023.579,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.348.821,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 363.224.207,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 363.224.207,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.776.674,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 600.800.450,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 600.800.450,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.190.838,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 293.771.480,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -181.670.137,00
 • Diğer Yedekler 5.611.290,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.449.169.818,00

Kredi Hesaplama