FİNANS

banvit - banvt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.505.612.835,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 290.153.668,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.092.430.302,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.879.595,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.085.550.707,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.009.763,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.009.763,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 999.379.074,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 112.086.926,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 82.298.224,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.075.135.554,00
 • ARA TOPLAM 4.492.404.706,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 13.208.129,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.832.756.737,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 129.871,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 129.871,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.713.490.605,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.536.155,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.536.155,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.756.048,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.756.048,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.338.369.572,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.828.442.314,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.638.803.983,00
 • - Banka Kredileri 1.625.943.238,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 240.695.705,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.666.527.418,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.730,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.666.499.688,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 48.816.734,00
 • Diğer Borçlar 29.262.148,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.810.124,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.452.024,00
 • Türev Araçlar 28.894.256,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.220.417,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 83.242.053,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 67.870.109,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.371.944,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.684.984,00
 • ARA TOPLAM 4.828.442.314,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 455.672.444,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 144.030.356,00
 • Banka Kredileri 132.398.453,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.631.903,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 100.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 198.606.905,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 198.606.905,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 112.935.183,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.284.114.758,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.054.254.814,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.054.254.814,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.023.579,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.348.821,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.463.116.835,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.463.116.835,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -191.795.233,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 709.790.885,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 729.822.650,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -20.031.765,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.190.838,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -115.761.024,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -130.066.410,00
 • Diğer Yedekler 5.611.290,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.338.369.572,00

Kredi Hesaplama