FİNANS

banvit - banvt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.590.360.693,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 741.684.275,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 751.762.109,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 81.715.233,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 670.046.876,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.113.567,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.113.567,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.137.090.408,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 301.465.858,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 142.476.166,00
 • ARA TOPLAM 3.567.542.199,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 22.818.494,00
 • DURAN VARLIKLAR 961.222.019,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 106.373,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 106.373,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 727.522.285,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.996.114,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.996.114,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 53.738.835,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 136.990.825,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.551.582.712,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.885.508.786,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 713.549.832,00
 • - Banka Kredileri 701.287.380,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 451.926.209,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.540.487.261,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.540.487.261,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.469.584,00
 • Diğer Borçlar 2.104.074,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 521.682,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.582.392,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.319.075,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.465.476,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 66.176.079,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 55.282.863,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.893.216,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.184.110,00
 • ARA TOPLAM 2.885.508.786,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 410.683.041,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 224.535.643,00
 • Banka Kredileri 201.409.281,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.126.362,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 105.310,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.012.715,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 87.261.081,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 87.261.081,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 96.768.292,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.296.191.827,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.255.390.885,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.255.390.885,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.023.579,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.348.821,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 371.391.526,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 371.391.526,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -39.300.516,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 524.162.422,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 524.162.422,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.190.838,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 287.080.319,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -54.417.910,00
 • Diğer Yedekler 5.611.290,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.551.582.712,00

Kredi Hesaplama