FİNANS

bizim magazalari - bizim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.293.199.123,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 560.792.072,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 153.326.430,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.468.161,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 148.858.269,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.019.823,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.819.419,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.200.404,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 543.285.749,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.199.333,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.731.477,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.844.239,00
 • ARA TOPLAM 1.293.199.123,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 485.674.412,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.300.485,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.300.485,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 249.997.568,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.921.190,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 165.219,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.781.252,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.778.873.535,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.453.135.063,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 75.564.322,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.272.889.177,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 212.848.234,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.060.040.943,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.466.651,00
 • Diğer Borçlar 19.242.527,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.242.527,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.051.006,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.769.792,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 41.598.297,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.677.184,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.921.113,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.553.291,00
 • ARA TOPLAM 1.453.135.063,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174.123.600,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 138.697.081,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 137.998.564,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 44.162,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.382.357,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.382.357,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.627.258.663,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 151.614.872,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 151.638.243,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.193.207,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.193.207,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.193.207,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.706.557,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 96.243.622,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 21.414.763,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -23.371,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.778.873.535,00

BIZIM MAGAZALARI Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama