FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bizim magazalari - bizim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.096.295.511,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 905.127.202,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.351.357.344,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.703.244,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.326.654.100,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.365.529,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.240.295,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.125.234,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.272.925.244,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 385.917.220,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.937.838,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 159.665.134,00
 • ARA TOPLAM 5.096.295.511,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.169.175.968,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.583.381,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.583.381,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.831.956.690,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 293.348.521,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 720.509,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 380.664.620,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.265.471.479,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.019.964.073,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 342.659.195,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.145.360.166,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.597.671.777,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.547.688.389,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 136.842.970,00
 • Diğer Borçlar 8.375.737,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.536.973,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 838.764,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 71.867.355,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 264.772.609,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 125.304.158,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 139.468.451,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.086.041,00
 • ARA TOPLAM 6.019.964.073,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.277.079.402,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 642.388.159,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 601.889.209,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 23.184.513,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.288.241,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 177.842.996,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 177.842.996,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 429.375.493,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.297.043.475,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.968.428.004,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.953.876.572,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.476.074,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 360.558.556,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 572.800.075,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 797.552.134,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -81.024.346,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -81.024.346,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -81.024.346,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 138.212.697,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 97.042.430,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 69.941.798,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.551.432,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.265.471.479,00