FİNANS

bizim magazalari - bizim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.418.308.663,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 487.113.756,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 485.177.362,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.701.714,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 449.475.648,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.225.284,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.225.284,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.207.722.216,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.562.124,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 41.411.604,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 130.096.317,00
 • ARA TOPLAM 3.418.308.663,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.182.957.423,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.916.255,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.916.255,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 542.679.235,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.356.917,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 181.285.114,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.601.266.086,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.756.471.214,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 140.466.961,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.339.022.892,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 613.240.436,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.725.782.456,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 111.971.029,00
 • Diğer Borçlar 1.884.129,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.884.129,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 25.070.021,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 123.578.889,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 52.218.853,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 71.360.036,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.477.293,00
 • ARA TOPLAM 3.756.471.214,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 399.405.173,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 285.731.475,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 276.085.712,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.977.401,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 111.696.297,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 111.696.297,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.155.876.387,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 445.389.699,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 445.422.296,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -40.081.712,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -40.081.712,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.081.712,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.330.809,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 455.264.091,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -30.557.400,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -32.597,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.601.266.086,00

Kredi Hesaplama