FİNANS

bizim magazalari - bizim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.960.444.156,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 461.646.583,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 235.921.057,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.601.539,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 224.319.518,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 954.314,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 954.314,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.171.587.610,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 80.310.815,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.023.777,00
 • ARA TOPLAM 1.960.444.156,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 641.612.456,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.304.373,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.304.373,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 303.481.382,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.106.325,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 52.489.636,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.602.056.612,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.145.523.271,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.665.567,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.888.260.183,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 258.989.064,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.629.271.119,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.556.947,00
 • Diğer Borçlar 1.554.359,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.554.359,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.840.374,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.931.386,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 76.389.169,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 37.547.685,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 38.841.484,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.325.286,00
 • ARA TOPLAM 2.145.523.271,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 212.818.643,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 158.791.976,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 157.985.653,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.932.203,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 48.094.464,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.094.464,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.358.341.914,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 243.714.698,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 243.741.445,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.992.954,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.992.954,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.992.954,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.330.810,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 176.887.259,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 25.049.822,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -26.747,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.602.056.612,00

Kredi Hesaplama