FİNANS

bizim magazalari - bizim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.688.938.043,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 512.848.473,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 337.912.429,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.802.833,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 328.109.596,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.261.903,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.373.445,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.888.458,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.724.806.356,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 66.961.274,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.147.608,00
 • ARA TOPLAM 2.688.938.043,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 764.858.700,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.548.968,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.548.968,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 397.790.195,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.340.431,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 51.616.320,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.453.796.743,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.881.629.206,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 101.466.679,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.551.023.497,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 457.014.169,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.094.009.328,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 52.970.366,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.929.606,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.102.573,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 122.013.609,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 56.769.655,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 65.243.954,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.122.876,00
 • ARA TOPLAM 2.881.629.206,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.690.058,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 183.529.963,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 182.756.929,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.932.203,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 71.227.892,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 71.227.892,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.142.319.264,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 311.477.479,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 311.506.545,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.275.734,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.275.734,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.275.734,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.330.810,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 176.887.259,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 92.097.702,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -29.066,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.453.796.743,00

Kredi Hesaplama