FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

brisa - brisa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 21.641.257.570,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.950.183.555,00
 • Finansal Yatırımlar 2.416.323.337,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.264.802.267,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 603.122.396,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.661.679.871,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 88.086.645,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 703.578,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 87.383.067,00
 • Türev Araçlar 77.750.985,00
 • Stoklar 4.355.105.269,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 476.993.080,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.012.432,00
 • ARA TOPLAM 21.641.257.570,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.364.682.908,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 210.964,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 210.964,00
 • Türev Araçlar 1.332.957.720,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.322.106.803,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 461.699.812,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.098.433.831,00
 • - Şerefiye 73.291.322,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.045.023,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 284.688.613,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 284.688.613,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 220.099.269,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 39.005.940.478,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.570.830.340,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 364.452.204,00
 • - Banka Kredileri 303.747.945,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.555.140.065,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.945.270,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.506.773.956,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.757.442.412,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.749.331.544,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 503.665.282,00
 • Diğer Borçlar 100.792.414,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.890.366,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 97.902.048,00
 • Türev Araçlar 47.806.598,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 183.887.329,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29.102.648,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.018.412.124,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 156.985.254,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 861.426.870,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.976.813,00
 • ARA TOPLAM 17.570.830.340,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.133.143.173,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.642.389.401,00
 • Banka Kredileri 4.602.994.190,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.395.211,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 490.753.772,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 490.753.772,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.703.973.513,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.301.966.965,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.227.416.565,00
 • Ödenmiş Sermaye 305.116.875,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.461.384.944,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.129,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -569.621.343,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -569.621.343,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -569.621.343,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 152.336.682,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.486.594,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 153.823.276,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.868.970.205,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.410.503.129,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 598.633.944,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 74.550.400,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 39.005.940.478,00