FİNANS

brisa - brisa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.892.537.479,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.412.400.200,00
 • Finansal Yatırımlar 142.487.248,00
 • Ticari Alacaklar 2.225.815.145,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 247.668.867,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.978.146.278,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.825.880,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 233.225,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.592.655,00
 • Türev Araçlar 89.883.029,00
 • Stoklar 1.877.143.983,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 115.912.354,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.069.640,00
 • ARA TOPLAM 7.892.537.479,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.100.688.585,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.232.422,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.232.422,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 473.653,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 473.653,00
 • Türev Araçlar 2.356.820.734,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.179.887.272,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 91.481.199,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 287.867.310,00
 • - Şerefiye 27.402.832,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.262.408,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 88.961.382,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 88.961.382,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 163.989.176,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.993.226.064,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.799.857.710,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.016.404.535,00
 • - Banka Kredileri 1.998.013.724,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.606.878.172,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.762.116,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.402.709.557,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.387.631.592,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.015.077.965,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 80.413.120,00
 • Diğer Borçlar 48.345.322,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.686.103,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.659.219,00
 • Türev Araçlar 498.183,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 100.379.514,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.795.229,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 485.438.975,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 51.029.565,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 434.409.410,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.653.527,00
 • ARA TOPLAM 7.799.857.710,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.661.449.713,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.399.137.173,00
 • Banka Kredileri 2.392.149.203,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.987.970,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 262.312.540,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 262.312.540,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.461.307.423,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.531.918.641,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.487.973.049,00
 • Ödenmiş Sermaye 305.116.875,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -96.535.972,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -96.535.972,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -96.535.972,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 212.905.018,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.034.127,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 214.939.145,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 236.806.032,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 856.040.360,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 917.766.509,00
 • Diğer Yedekler 883.623,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 43.945.592,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.993.226.064,00

Kredi Hesaplama