FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

coca cola icecek - ccola - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 48.254.432.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.754.655.000,00
 • Finansal Yatırımlar 375.771.000,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 68.763.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.814.498.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.189.440.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.625.058.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 120.538.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 120.538.000,00
 • Türev Araçlar 141.431.000,00
 • Stoklar 12.982.517.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.866.496.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 634.862.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.563.664.000,00
 • ARA TOPLAM 48.254.432.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 61.903.552.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 134.909.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 134.909.000,00
 • Türev Araçlar 33.437.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 35.234.526.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.945.235.000,00
 • - Şerefiye 4.645.019.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.300.216.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.217.222.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.217.222.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 580.677.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 215.372.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 110.157.984.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.507.910.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.533.181.000,00
 • - Banka Kredileri 8.533.181.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.530.147.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 195.937.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.596.246.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.690.960.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.905.286.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 361.267.000,00
 • Diğer Borçlar 2.493.721.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 231.090.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.262.631.000,00
 • Türev Araçlar 278.389.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 205.376.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 408.980.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 966.401.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 262.336.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 704.065.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 134.202.000,00
 • ARA TOPLAM 41.507.910.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.695.295.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.976.256.000,00
 • Banka Kredileri 18.511.878.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 464.378.000,00
 • Ticari Borçlar 4.994.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.994.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 2.970.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 44.307.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 731.777.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 731.777.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.934.991.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 65.203.205.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 44.954.779.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 39.286.590.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 254.371.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.191.375.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.721.919.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -386.346.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -386.346.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -386.346.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.956.518.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 14.093.852.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -22.050.370.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.041.218.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.840.752.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.579.819.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.668.189.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 110.157.984.000,00