FİNANS

coca cola icecek - ccola - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.831.688.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.631.367.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.176.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.373.155.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 259.093.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.114.062.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.614.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.614.000,00
 • Türev Araçlar 40.890.000,00
 • Stoklar 1.676.133.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 441.317.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 289.461.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 338.575.000,00
 • ARA TOPLAM 9.831.688.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 14.930.815.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 66.487.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 66.487.000,00
 • Türev Araçlar 13.063.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.455.570.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.873.515.000,00
 • - Şerefiye 2.946.953.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.926.562.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 62.869.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 62.869.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 287.855.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 24.762.503.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.216.817.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 517.499.000,00
 • - Banka Kredileri 517.499.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 348.025.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 44.889.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.421.227.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 666.450.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.754.777.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.518.000,00
 • Diğer Borçlar 1.052.624.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.052.624.000,00
 • Türev Araçlar 3.101.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 185.795.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 151.948.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 151.948.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 491.080.000,00
 • ARA TOPLAM 6.216.817.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.949.577.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.506.614.000,00
 • Banka Kredileri 5.334.108.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 172.506.000,00
 • Ticari Borçlar 92.402.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 91.112.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.290.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 262.962.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 919.930.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 636.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.166.394.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.596.109.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.911.575.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 254.371.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -8.559.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 98.792.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.739.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.739.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -34.521.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.357.244.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.734.994.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.377.750.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 275.363.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.923.738.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.040.113.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.684.534.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 24.762.503.000,00

Kredi Hesaplama