FİNANS

coca cola icecek - ccola - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 35.354.497.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.285.461.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.420.892.000,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 80.004.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.111.856.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 838.530.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.273.326.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.793.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.793.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 9.061.395.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.226.524.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 280.276.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 918.300.000,00
 • ARA TOPLAM 35.354.497.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 30.556.101.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 88.020.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 88.020.000,00
 • Türev Araçlar 42.463.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.184.221.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.697.779.000,00
 • - Şerefiye 2.748.785.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.948.994.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 433.008.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 433.008.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 664.440.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 65.910.598.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.551.839.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.225.861.000,00
 • - Banka Kredileri 4.225.861.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.256.127.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 128.204.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.126.686.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.058.434.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.068.252.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 119.846.000,00
 • Diğer Borçlar 2.494.402.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 132.688.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.361.714.000,00
 • Türev Araçlar 42.839.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 121.687.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 414.233.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 699.955.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 255.979.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 443.976.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.203.000,00
 • ARA TOPLAM 23.551.839.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.897.713.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.367.797.000,00
 • Banka Kredileri 14.983.806.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 383.991.000,00
 • Ticari Borçlar 1.337.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.337.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 512.022.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 48.493.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 513.513.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 513.513.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.454.551.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.449.552.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 23.461.046.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.035.443.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 254.371.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -8.559.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 98.792.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -264.140.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -264.140.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -273.922.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.773.013.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.440.287.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -6.667.274.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 341.335.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.806.126.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.034.505.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.425.603.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 65.910.598.000,00

Kredi Hesaplama