FİNANS

coca cola icecek - ccola - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 27.374.424.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.767.659.000,00
 • Finansal Yatırımlar 883.871.000,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 125.490.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.346.795.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 644.451.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.702.344.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.136.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.136.000,00
 • Türev Araçlar 2.482.000,00
 • Stoklar 5.977.231.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.577.306.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.994.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 709.950.000,00
 • ARA TOPLAM 27.374.424.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 29.735.303.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 103.669.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.669.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.970.235.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.664.401.000,00
 • - Şerefiye 2.890.904.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.773.497.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 137.647.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 137.647.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 556.049.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 57.109.727.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.338.586.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.010.042.000,00
 • - Banka Kredileri 3.010.042.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.110.620.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 69.261.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.081.114.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.169.918.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.911.196.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 92.397.000,00
 • Diğer Borçlar 1.818.390.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 128.297.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.690.093.000,00
 • Türev Araçlar 147.769.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 409.517.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 496.713.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 337.104.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 159.609.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 172.024.000,00
 • ARA TOPLAM 17.338.586.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.769.451.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.227.800.000,00
 • Banka Kredileri 13.918.252.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 309.548.000,00
 • Ticari Borçlar 2.481.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.481.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 741.159.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 283.672.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 283.672.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.514.339.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.108.037.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 22.001.690.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.405.047.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 254.371.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -8.559.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 98.792.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -72.144.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -72.144.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -81.926.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.634.188.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.210.830.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -6.576.642.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 341.335.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.475.075.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.681.989.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.596.643.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 57.109.727.000,00

Kredi Hesaplama