FİNANS

cimbeton - cmbtn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 464.104.368,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 17.130.461,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 421.134.083,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 265.666,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 420.868.417,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.352.770,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.352.770,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.250.624,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.236.430,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 464.104.368,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 238.773.999,00
 • Finansal Yatırımlar 5.467.992,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 130.037,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 130.037,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.720.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 73.928.045,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 67.537,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 67.537,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 702.878.367,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 601.890.290,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 90.594.211,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 89.055.708,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 445.719.470,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 263.262.346,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 182.457.124,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.352.436,00
 • Diğer Borçlar 999.894,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 578.460,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 421.434,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 45.884.072,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 385.534,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.491.221,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.005.463,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.485.758,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.463.452,00
 • ARA TOPLAM 601.890.290,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.123.522,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.140.087,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.063.960,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.388.681,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.388.681,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 594.754,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 644.013.812,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 58.864.555,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 58.864.555,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.770.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 36.341.849,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.578,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.455.411,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.455.411,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.951.973,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.052.449,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.010.976,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -8.111.886,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 702.878.367,00

Kredi Hesaplama