FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cimbeton - cmbtn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 747.931.593,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.094.752,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 682.750.766,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.449.368,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 681.301.398,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.731.798,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.731.798,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 38.926.232,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.508.791,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.919.254,00
 • ARA TOPLAM 747.931.593,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 515.849.103,00
 • Finansal Yatırımlar 20.618.755,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 123.546,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 123.546,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 79.705.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 327.595.550,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 181.660,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.263.780.696,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 850.474.563,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.414.086,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.330.131,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47.330.131,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 756.705.646,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 372.263.060,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 384.442.586,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.032.924,00
 • Diğer Borçlar 870.387,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 448.953,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 421.434,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.842.723,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.932.445,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.924.947,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.600.964,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.323.983,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.421.274,00
 • ARA TOPLAM 850.474.563,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.677.618,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.558.184,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.558.184,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.083.208,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.083.208,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.036.226,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 892.152.181,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 371.628.515,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 371.628.515,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.770.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 620.611.958,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.190.024,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.566.791,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.566.791,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.566.791,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.476.261,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -358.149.784,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 82.296.847,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.263.780.696,00