FİNANS

cimbeton - cmbtn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 199.110.189,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.199.613,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 182.833.240,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 297.694,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 182.535.546,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.543.699,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 189.299,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.354.400,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.191.098,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.482.227,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.701,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 854.611,00
 • ARA TOPLAM 199.110.189,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 121.791.167,00
 • Finansal Yatırımlar 2.932.945,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 130.037,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 130.037,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.240.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 37.216.433,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 121.137,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 121.137,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.761.379,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 320.901.356,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 266.413.801,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.876.995,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 34.091.494,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 218.027.783,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 143.801.477,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 74.226.306,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 663.081,00
 • Diğer Borçlar 773.940,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 773.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.463.887,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.761.085,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 956.073,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.805.012,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 847.030,00
 • ARA TOPLAM 266.413.801,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.925.318,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.888.260,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.729.674,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.037.058,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.037.058,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 297.339.119,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 23.562.237,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.562.237,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.770.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 36.341.849,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.578,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.998.658,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.998.658,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.495.220,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.052.449,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.629.538,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -12.230.443,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 320.901.356,00

Kredi Hesaplama