FİNANS

cimbeton - cmbtn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 159.227.883,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.967.994,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 151.722.936,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 329.487,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 151.393.449,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 609.723,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 137.228,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 472.495,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.220.462,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.116.119,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.752,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 585.897,00
 • ARA TOPLAM 159.227.883,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 75.072.904,00
 • Finansal Yatırımlar 2.738.884,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 130.037,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 130.037,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.065.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 30.303.056,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136.918,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136.918,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.173.728,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 234.300.787,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 195.088.842,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.295.353,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.617.770,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 170.954.457,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 116.483.080,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.471.377,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 583.494,00
 • Diğer Borçlar 1.416.835,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 642.895,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 773.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.197.954,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.100.046,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 523.948,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.576.098,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 540.703,00
 • ARA TOPLAM 195.088.842,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.648.320,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.760.520,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.583.429,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 887.800,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 887.800,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 205.737.162,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 28.563.625,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.563.625,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.770.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 36.341.849,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.578,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.750.666,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.750.666,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.247.228,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.767.915,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -18.438.067,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.383.984,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 234.300.787,00

CIMBETON Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama