FİNANS

cimbeton - cmbtn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 344.475.572,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.098.014,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 319.204.527,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 214.010,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 318.990.517,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.614.287,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.614.287,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 11.474.082,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.078.961,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.701,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 344.475.572,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 156.846.069,00
 • Finansal Yatırımlar 5.692.694,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 130.037,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 130.037,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.760.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 69.104.908,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.081,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.081,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 501.321.641,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 430.884.590,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 43.568.591,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.160.983,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 359.403.208,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 206.439.910,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 152.963.298,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.142.399,00
 • Diğer Borçlar 1.069.152,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 295.212,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 773.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.961.849,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.209.116,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.176.744,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.032.372,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.530.275,00
 • ARA TOPLAM 430.884.590,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.588.732,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.583.727,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.528.107,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 792.926,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 792.926,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 212.079,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 450.473.322,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 50.848.319,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.848.319,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.770.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 36.341.849,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.578,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.998.658,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.998.658,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.495.220,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.052.449,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.777.937,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.204.038,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 501.321.641,00

Kredi Hesaplama