FİNANS

cuhadaroglu metal - cusan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.356.536.491,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 104.683.918,00
 • Finansal Yatırımlar 1.839.021,00
 • Ticari Alacaklar 348.751.572,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.449.772,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 347.301.800,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.729.324,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.729.324,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 604.616.440,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.674.015,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24.338,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 70.527.640,00
 • ARA TOPLAM 1.356.536.491,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 159.416.028,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.897.802,00
 • Maddi Duran Varlıklar 98.267.141,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.571.403,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 243.310,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.424.010,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.424.010,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.515.952.519,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.088.738.440,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 680.565.852,00
 • - Banka Kredileri 680.442.893,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.670.280,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 165.801.581,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.301,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 165.772.280,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.874.134,00
 • Diğer Borçlar 5.502.948,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.502.948,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 205.210.252,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.573.868,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.539.525,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.441.025,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.098.500,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.088.738.440,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.705.757,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.030.444,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.656.850,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.656.850,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.018.463,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.133.444.197,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 382.508.322,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 359.808.731,00
 • Ödenmiş Sermaye 71.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.649.019,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.617.602,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.617.602,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.123.702,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.133.595,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 106.649.525,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 124.145.111,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 22.699.591,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.515.952.519,00

Kredi Hesaplama