FİNANS

cuhadaroglu metal - cusan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 450.091.768,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 37.650.489,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 118.857.801,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.416,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 118.856.385,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.378.867,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.657,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.373.210,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 186.548.131,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.564.547,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 66.597,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.279.653,00
 • ARA TOPLAM 450.091.768,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 127.564.328,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.141.802,00
 • Maddi Duran Varlıklar 82.677.005,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.502.342,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 646.088,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 646.088,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 577.656.096,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.809.824,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.132.264,00
 • - Banka Kredileri 46.132.264,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.244.417,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 77.615.024,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.513,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 77.598.511,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.341.784,00
 • Diğer Borçlar 3.139.579,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.139.579,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 136.691.941,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.226.134,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.418.681,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.975.681,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.443.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 281.809.824,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.551.733,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.220.658,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.220.658,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.189.716,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 314.361.557,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 263.294.539,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 244.714.780,00
 • Ödenmiş Sermaye 71.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.649.019,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.417.429,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.417.429,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.323.875,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.591.788,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.550.172,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 62.256.372,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.579.759,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 577.656.096,00

Kredi Hesaplama