FİNANS

cuhadaroglu metal - cusan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.336.767.408,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 154.467.978,00
 • Finansal Yatırımlar 57.460,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 57.460,00
 • Ticari Alacaklar 320.417.669,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 320.417.669,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.571.296,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.571.296,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 556.027.428,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.697.100,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.833.381,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 58.405.242,00
 • ARA TOPLAM 1.336.767.408,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 287.411.092,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.922.802,00
 • Maddi Duran Varlıklar 217.330.142,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.562.228,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 264.593,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.093.163,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.093.163,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.624.178.500,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.013.720.288,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 730.701.084,00
 • - Banka Kredileri 730.648.917,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.752.774,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 115.113.457,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.082,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 115.106.375,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.183.430,00
 • Diğer Borçlar 16.631.076,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.631.076,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 99.494.555,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.924.846,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.169.359,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.206.359,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.963.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.013.720.288,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.188.508,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.133.628,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.714.427,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.714.427,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.340.453,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.066.908.796,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 557.269.704,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 527.532.936,00
 • Ödenmiş Sermaye 71.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.649.019,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 115.749.091,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 115.749.091,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.340.463,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.027.673,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 305.862.683,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.475.330,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29.736.768,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.624.178.500,00

Kredi Hesaplama