FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cuhadaroglu metal - cusan - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.734.441.234,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 185.828.143,00
 • Finansal Yatırımlar 238.800,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 238.800,00
 • Ticari Alacaklar 456.279.007,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 456.279.007,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.012.418,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.012.418,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 559.655.842,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 232.886.203,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.719,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.365.603,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 56.079.240,00
 • ARA TOPLAM 1.734.441.234,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 603.781.051,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.200.577,00
 • Maddi Duran Varlıklar 434.097.235,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.193.636,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.621.476,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.621.476,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.840.228,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.338.222.285,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.452.164.860,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 289.497.045,00
 • - Banka Kredileri 289.446.736,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 109.197.848,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 154.188.977,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.185.405,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 149.003.572,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.187.620,00
 • Diğer Borçlar 17.202.907,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.202.907,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 761.218.233,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.770.179,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.444.659,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.973.199,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.471.460,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.452.164.860,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 109.152.644,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 91.597.322,00
 • Banka Kredileri 89.306.453,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.555.322,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.555.322,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.561.317.504,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 776.904.781,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 808.471.065,00
 • Ödenmiş Sermaye 71.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 504.926.861,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 45.058.140,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 85.944.181,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 85.944.181,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.369.744,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 195.006.155,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 162.663.279,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -238.340.048,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -31.566.284,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.338.222.285,00