FİNANS

desa deri - desa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 305.166.048,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 90.575.529,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 40.737.875,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.847.343,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.890.532,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.587.838,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.176.044,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 411.794,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 151.033.685,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.828.606,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 937.375,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 692.863,00
 • ARA TOPLAM 302.393.771,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.772.277,00
 • DURAN VARLIKLAR 117.660.725,00
 • Finansal Yatırımlar 7.724.212,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 302.117,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 302.117,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.880.056,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 46.087.264,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 595.340,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.442.843,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 422.826.773,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 199.634.992,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.494.511,00
 • - Banka Kredileri 3.319.786,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.722.679,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 116.461.939,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.567.660,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 91.894.279,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.577.245,00
 • Diğer Borçlar 7.484.671,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.484.671,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.319.894,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.336.585,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.237.468,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.564.374,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.673.094,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 199.634.992,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 122.285.106,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 107.095.751,00
 • Banka Kredileri 90.843.914,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.251.837,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 89.078,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.604.677,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.604.677,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.495.600,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 321.920.098,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 100.906.675,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 100.906.675,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.221.970,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.500.255,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.193.555,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 23.193.555,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.146.687,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.207.513,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.420.002,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.363.380,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 422.826.773,00

DESA DERI Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama