FİNANS

desa deri - desa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 930.340.496,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 138.171.473,00
 • Finansal Yatırımlar 368.819.906,00
 • Ticari Alacaklar 214.269.687,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 195.763.376,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.506.311,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.615.542,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.697.374,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 918.168,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 176.013.724,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.999.065,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 131.624,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 319.475,00
 • ARA TOPLAM 930.340.496,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 450.696.332,00
 • Finansal Yatırımlar 7.906.388,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.492.466,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.998.685,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 493.781,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 64.214.583,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.740.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 238.019.458,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 497.681,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.290.640,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.290.640,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.135.949,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.381.036.828,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 619.075.611,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.056.104,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 51.773.275,00
 • Banka Kredileri 5.792.324,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 399.468.183,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 116.257.684,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 283.210.499,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.079.214,00
 • Diğer Borçlar 19.198.869,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.198.869,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.559.661,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42.638.599,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.301.706,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.238.524,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.063.182,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 619.075.611,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.604.541,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 103.542.502,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.915.944,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.915.944,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.146.095,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 772.680.152,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 608.356.676,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 608.356.676,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.221.970,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.500.255,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 166.918.820,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 166.918.820,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.328.264,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.124.610,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 346.066.933,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 37.524.088,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.381.036.828,00

Kredi Hesaplama