FİNANS

desa deri - desa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 660.310.786,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 277.762.161,00
 • Finansal Yatırımlar 60.218.127,00
 • Ticari Alacaklar 146.938.695,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.276.478,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.662.217,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.406.976,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.121.227,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 285.749,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 129.072.021,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.543.788,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.052.417,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 316.601,00
 • ARA TOPLAM 660.310.786,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 278.471.478,00
 • Finansal Yatırımlar 7.906.388,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.169.810,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.721.054,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 448.756,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 42.007.003,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.210.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 127.758.899,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 539.170,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.293.463,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 938.782.264,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 427.740.842,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.525.238,00
 • - Banka Kredileri 8.908.807,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 55.730.915,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 244.392.101,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 79.893.955,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 164.498.146,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.143.291,00
 • Diğer Borçlar 16.919.905,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.919.905,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.305.278,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.456.029,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.268.085,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.291.371,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.976.714,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 427.740.842,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 139.787.360,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 103.921.711,00
 • Banka Kredileri 70.775.833,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.145.878,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.093.662,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.093.662,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.771.987,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 567.528.202,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 371.254.062,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 371.254.062,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.221.970,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.500.255,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 85.916.460,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 85.916.460,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.482.225,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.207.513,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 60.589.909,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 168.817.955,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 938.782.264,00

Kredi Hesaplama