FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

desa deri - desa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.684.187.531,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 652.922.249,00
 • Finansal Yatırımlar 326.148.374,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 163.494.594,00
 • Ticari Alacaklar 205.187.850,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 168.578.510,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.609.340,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.957.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.482.642,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 474.443,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 322.082.224,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.312.958,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 127.257.316,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 319.475,00
 • ARA TOPLAM 1.684.187.531,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 905.658.655,00
 • Finansal Yatırımlar 89.415.926,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.338.266,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 59.855.777,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 482.489,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 110.239.651,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 19.055.514,00
 • Maddi Duran Varlıklar 414.988.583,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.577.303,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.317.730,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.589.846.186,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 825.257.057,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.344.217,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 53.303.245,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 416.668.491,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 209.047.991,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 207.620.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.612.404,00
 • Diğer Borçlar 41.908.649,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 141.235,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.767.414,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 36.357.695,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 193.422.306,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.640.050,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.428.831,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.211.219,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 825.257.057,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.703.257,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 106.650.442,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 41.287.439,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.685.240,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.685.240,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.367.575,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 965.960.314,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.623.885.872,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.623.885.872,00
 • Ödenmiş Sermaye 245.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 874.338.169,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 132.179.853,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 132.179.853,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.300.527,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.472.026,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -151.145.867,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 496.041.691,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.589.846.186,00