FİNANS

dogus gmyo - dggyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 60.915.637,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.769.495,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 32.511.967,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.342.692,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 169.275,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.399,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.399,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.086.462,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 380.794,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.108.520,00
 • ARA TOPLAM 60.915.637,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.056.597.485,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.052.237.892,00
 • Maddi Duran Varlıklar 795.782,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.495,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.495,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.593.108,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 825.208,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.117.513.122,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 372.405.998,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 234.674.713,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 98.666.258,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 88.019.300,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.646.958,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 256.060,00
 • Diğer Borçlar 20.049.163,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.049.163,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.009.431,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.182.903,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.233.824,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.949.079,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.567.470,00
 • ARA TOPLAM 372.405.998,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.733.991.959,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.729.483.009,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.561.927,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 47.813,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.899.210,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.899.210,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.106.397.957,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.011.115.165,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.011.115.165,00
 • Ödenmiş Sermaye 332.007.786,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 261.639.202,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -45.830,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -45.830,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -45.830,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.056.295,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.471.778.774,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -59.321.062,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.117.513.122,00

Kredi Hesaplama