FİNANS

dogus gmyo - dggyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 410.779.795,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.252.617,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 32.591.336,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.519.742,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.071.594,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.400,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.400,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.914.687,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 269.060,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 458.695,00
 • ARA TOPLAM 61.544.795,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 349.235.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.031.632.363,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.025.145.557,00
 • Maddi Duran Varlıklar 772.471,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 128.241,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.133.338,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.452.756,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.442.412.158,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 459.677.450,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 379.398.579,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 66.561.821,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.334.228,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.227.593,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 131.800,00
 • Diğer Borçlar 3.243.502,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.243.502,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 633.378,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.973.614,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.148.643,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.824.971,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.734.756,00
 • ARA TOPLAM 459.677.450,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.709.433.288,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.706.671.170,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.974.405,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.777,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 782.936,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 782.936,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.169.110.738,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 273.301.420,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 273.301.420,00
 • Ödenmiş Sermaye 332.007.786,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 261.639.202,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 80.981,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 80.981,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 80.981,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.056.295,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -193.250.222,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -132.232.622,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.442.412.158,00

Kredi Hesaplama