FİNANS

doktas dokumculuk - dokta - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.489.697.409,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 170.173.137,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 726.238.513,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 726.238.513,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.340.761,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.340.761,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.295.639.960,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.085.071,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 294.219.967,00
 • ARA TOPLAM 2.489.697.409,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.615.946.104,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.980.470,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.980.470,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.750.175,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.319.111.045,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 153.138.347,00
 • - Şerefiye 22.603.266,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 130.535.081,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 53.001.829,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 53.001.829,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.412.608,00
 • Diğer Duran Varlıklar 51.551.630,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.105.643.513,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.927.573.832,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.660.820.756,00
 • - Banka Kredileri 1.606.849.669,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 218.347.407,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 882.003.152,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 260.138.962,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 621.864.190,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.772.998,00
 • Diğer Borçlar 1.066.521,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.066.521,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.033.626,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 37.910.090,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.845.609,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.064.481,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.619.282,00
 • ARA TOPLAM 2.927.573.832,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.856.134.221,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.584.317.594,00
 • Banka Kredileri 1.492.057.771,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 92.259.823,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 271.816.627,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 271.816.627,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.783.708.053,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.321.935.460,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.321.935.460,00
 • Ödenmiş Sermaye 162.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 45.195.347,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.041,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 615.406.156,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 615.406.156,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 615.406.156,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 884.148.790,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 884.148.790,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.035.194,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 573.361.608,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 104.458.901,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.105.643.513,00

Kredi Hesaplama