FİNANS

doktas dokumculuk - dokta - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.130.744.090,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 135.351.976,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 631.164.662,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.829,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 631.150.833,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.344.550,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.344.550,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.060.826.590,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 107.581.975,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 194.474.337,00
 • ARA TOPLAM 2.130.744.090,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.324.429.359,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 10.757.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.757.581,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.329.890,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.963.268.380,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 119.073.964,00
 • - Şerefiye 19.695.157,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 99.378.807,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 80.454.343,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 80.454.343,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 95.207.603,00
 • Diğer Duran Varlıklar 44.337.598,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.455.173.449,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.669.147.365,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.238.832.134,00
 • - Banka Kredileri 1.213.612.180,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 365.639.330,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 903.777.312,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 222.927.978,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 680.849.334,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.319.498,00
 • Diğer Borçlar 5.276.783,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.498,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.273.285,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 58.475.995,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 34.731.402,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.398.007,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.333.395,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.094.911,00
 • ARA TOPLAM 2.669.147.365,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.526.861.499,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.354.060.429,00
 • Banka Kredileri 1.314.937.818,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.122.611,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 172.801.070,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 172.801.070,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.196.008.864,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.259.164.585,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.259.164.585,00
 • Ödenmiş Sermaye 116.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 45.195.347,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.041,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 45.674.437,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 45.674.437,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 45.674.437,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 718.787.667,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 718.787.667,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.035.194,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 569.777.671,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 125.779.043,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.455.173.449,00

Kredi Hesaplama