FİNANS

ege endustri - egeen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 601.648.170,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 276.424.990,00
 • Finansal Yatırımlar 54.236.904,00
 • Ticari Alacaklar 142.410.639,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.862.606,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 121.548.033,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.771.772,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.771.772,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 115.154.748,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.555.492,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 93.625,00
 • ARA TOPLAM 601.648.170,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 254.345.332,00
 • Finansal Yatırımlar 5.209.338,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 51.510,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.510,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 158.359.538,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 61.539.348,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.676.885,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.676.885,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.523.986,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.225.180,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 855.993.502,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.797.133,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 126.080.624,00
 • - Banka Kredileri 123.074.558,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.973.847,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 59.005.888,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 766.363,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 58.239.525,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.813.356,00
 • Diğer Borçlar 99.035,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 99.035,00
 • Türev Araçlar 2.309.596,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.821.084,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.724.176,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.341.910,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 612.612,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.729.298,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.627.617,00
 • ARA TOPLAM 220.797.133,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.732.210,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.178.025,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.178.025,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.554.185,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.554.185,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 243.529.343,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 612.464.159,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 612.464.159,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.738.466,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.738.466,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.738.466,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 88.762,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 88.762,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 80.811.747,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 412.221.994,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 100.811.017,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 855.993.502,00