FİNANS

ege seramik - egser - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.379.556.722,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 183.385.910,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 503.589.341,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 244.538.575,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 259.050.766,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 52.896.475,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 52.896.475,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 538.487.825,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.975.480,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 72.221.691,00
 • ARA TOPLAM 1.379.556.722,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 406.400.955,00
 • Finansal Yatırımlar 16.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.169.262,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.169.262,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 265.931.169,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.457.752,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.457.752,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 211.475,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 126.615.297,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.785.957.677,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 733.561.069,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 318.807.079,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 284.382.393,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 284.382.393,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 78.378.298,00
 • Diğer Borçlar 7.169.873,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 431,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.169.442,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.985.937,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.613.994,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.443.338,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.170.656,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 347.782,00
 • ARA TOPLAM 733.561.069,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.246.872,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.502.168,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 59.324.824,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 59.324.824,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 796.807.941,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 989.149.736,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 989.149.736,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.778.008,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.838.595,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.198.955,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.198.955,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.198.955,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.450.297,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 587.131.999,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -15.171.692,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.785.957.677,00

Kredi Hesaplama