FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ege seramik - egser - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.955.602.237,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 126.717.198,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 580.178.679,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 332.230.390,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 247.948.289,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.362.513,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.362.513,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.066.914.049,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.570.137,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 119.859.661,00
 • ARA TOPLAM 1.955.602.237,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.067.375.517,00
 • Finansal Yatırımlar 1.069.217,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.146.934,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.146.934,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.024.475.726,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.542.246,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.542.246,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.424.521,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.022.977.754,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 722.563.804,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 140.366.261,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 457.886.716,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 457.886.716,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.074.952,00
 • Diğer Borçlar 13.479.864,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 431,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.479.433,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 25.188.564,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.824.218,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.165.671,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.658.547,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.705.555,00
 • ARA TOPLAM 722.563.804,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.358.771,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 65.029.686,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 65.029.686,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.808.193,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 804.922.575,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.218.055.179,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.218.055.179,00
 • Ödenmiş Sermaye 662.527.801,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.628.948.056,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 525.770.776,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.827.006,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 23.827.006,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 23.827.006,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 266.045.500,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -781.190.964,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -107.872.996,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.022.977.754,00