FİNANS

ege seramik - egser - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.089.199.413,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 256.431.008,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 502.898.775,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 320.183.750,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 182.715.025,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.854.117,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.854.117,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 246.720.547,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.790.987,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.503.979,00
 • ARA TOPLAM 1.089.199.413,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 270.885.198,00
 • Finansal Yatırımlar 16.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 602.448,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 602.448,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 221.765.831,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.881.768,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.881.768,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 85.900,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.533.251,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.360.084.611,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 573.072.417,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 115.720.356,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 389.393.188,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 96.823,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 389.296.365,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.024.443,00
 • Diğer Borçlar 1.548.853,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 411,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.548.442,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.095.008,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.174.564,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.943.316,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.576.163,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.367.153,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.079.041,00
 • ARA TOPLAM 573.072.417,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.816.484,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.000.231,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 66.102.018,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 66.102.018,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 644.888.901,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 715.195.710,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 715.195.710,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.778.008,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.838.595,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.260.899,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.260.899,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 12.260.899,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.450.297,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 404.539.149,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 109.328.762,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.360.084.611,00

Kredi Hesaplama