FİNANS

ege seramik - egser - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.321.828.730,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 112.523.568,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 497.374.051,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 208.106.906,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 289.267.145,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.332.070,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 66.286,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.265.784,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 573.484.005,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.315.177,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 68.799.859,00
 • ARA TOPLAM 1.321.828.730,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 321.140.101,00
 • Finansal Yatırımlar 16.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.231.342,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.231.342,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 256.889.964,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.471.121,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.471.121,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 87.699,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 48.443.975,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.642.968.831,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 813.791.483,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 166.730.945,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 562.357.560,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 562.357.560,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.060.844,00
 • Diğer Borçlar 6.749.600,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 431,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.749.169,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.670.672,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.462.252,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.127.738,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.897.650,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.230.088,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.455.107,00
 • ARA TOPLAM 813.791.483,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.742.002,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.000.231,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 67.124.322,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 67.124.322,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 887.533.485,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 755.435.346,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 755.435.346,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.778.008,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.838.595,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.609.764,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 18.609.764,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 18.609.764,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.450.297,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 207.739.606,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 340.019.076,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.642.968.831,00

Kredi Hesaplama