FİNANS

emlak konut gmyo - ekgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 46.073.470.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.546.776.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.161.254.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 47.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.161.207.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 891.125.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 891.125.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 30.362.548.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.918.537.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 684.499.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.193.230.000,00
 • ARA TOPLAM 46.073.470.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.963.700.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.686.771.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.686.771.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.014.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 545.157.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 78.369.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.752.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 51.037.170.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.629.448.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.342.046.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.065.607.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.924.720.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 976.954.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 947.766.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.278.846.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 869.557.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 409.289.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.737.660.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 280.569.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.098.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 246.471.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 29.629.448.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.977.922.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.753.335.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 180.046.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.738.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 39.803.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.803.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.607.370.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.429.800.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.429.800.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.800.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.366.895.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 986.494.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.815.962.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 925.367.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 51.037.170.000,00

Kredi Hesaplama