FİNANS

egeplast - eplas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 185.837.011,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.200.702,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 20.842.892,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.147,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.836.745,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.936.012,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.380.070,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.555.942,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 76.611.127,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.276.810,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.647.445,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.322.023,00
 • ARA TOPLAM 185.837.011,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 225.571.427,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.773.622,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 44.751.308,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.314,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.706.387,00
 • Maddi Duran Varlıklar 146.683.729,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.329,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 93.032,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 93.032,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.230.551,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 411.408.438,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 199.129.007,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.147.436,00
 • - Banka Kredileri 3.147.436,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.823.292,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 498.542,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 41.630.174,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.779,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.571.395,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.247.654,00
 • Diğer Borçlar 95.672.822,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 93.520.266,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.152.556,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 43.058.240,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.943.384,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.606.005,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.606.005,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 199.129.007,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.529.502,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.217.009,00
 • Banka Kredileri 5.672.134,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 544.875,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 17.929.865,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 833.359,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.549.269,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.549.269,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 240.658.509,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 170.749.929,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 162.828.708,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.135.282,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.258.532,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.258.532,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.258.532,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -953.090,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -953.090,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.907.137,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 106.789.848,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 24.208.063,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.921.221,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 411.408.438,00

Kredi Hesaplama