FİNANS

eregli demir celik - eregl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 80.656.225.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.186.458.000,00
 • Finansal Yatırımlar 700.187.000,00
 • Ticari Alacaklar 15.602.149.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 662.994.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.939.155.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.164.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.227.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.937.000,00
 • Türev Araçlar 59.160.000,00
 • Stoklar 44.152.408.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 869.363.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 41.233.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.025.336.000,00
 • ARA TOPLAM 80.656.225.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 94.237.398.000,00
 • Finansal Yatırımlar 127.774.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.235.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 47.083.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.152.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 606.053.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 904.591.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 80.715.554.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.304.594.000,00
 • - Şerefiye 351.177.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.953.417.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.176.437.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 171.363.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.005.074.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 244.350.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 857.688.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 174.893.623.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.908.584.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.628.567.000,00
 • - Banka Kredileri 18.628.567.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.543.723.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 60.232.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.228.240.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 631.491.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.596.749.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.193.538.000,00
 • Diğer Borçlar 207.513.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 207.513.000,00
 • Türev Araçlar 50.424.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.018.967.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 438.448.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 519.432.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 79.732.000,00
 • ARA TOPLAM 35.908.584.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.322.852.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.408.449.000,00
 • Banka Kredileri 8.261.399.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 147.050.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.437.905.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.437.905.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.464.781.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.717.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 56.231.436.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 118.662.187.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 115.645.231.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 156.613.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106.447.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.443.497.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.198.649.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.407.323.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 44.642.146.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.035.446.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.029.402.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 6.044.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.547.778.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.966.648.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.005.034.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.016.956.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 174.893.623.000,00

Kredi Hesaplama