FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

eregli demir celik - eregl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 152.185.324.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.430.907.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.829.647.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 23.048.572.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 690.341.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.358.231.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 137.821.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.227.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 124.594.000,00
 • Türev Araçlar 64.509.000,00
 • Stoklar 78.137.696.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.620.299.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24.990.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.915.873.000,00
 • ARA TOPLAM 152.185.324.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 197.694.900.000,00
 • Finansal Yatırımlar 163.098.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 90.671.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 79.217.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.454.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.014.877.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.794.622.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 165.434.257.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.812.716.000,00
 • - Şerefiye 606.360.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.206.356.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.132.010.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 147.643.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.984.367.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 329.994.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.356.891.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 349.880.224.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.824.534.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.990.065.000,00
 • - Banka Kredileri 52.990.065.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.903.420.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 124.986.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.915.951.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 994.881.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.921.070.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.470.765.000,00
 • Diğer Borçlar 2.130.759.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 82.313.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.205.354.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.319.245.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 888.471.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 918.191.000,00
 • ARA TOPLAM 101.824.534.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.943.052.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.751.035.000,00
 • Banka Kredileri 14.435.745.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 315.290.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.816.514.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.816.514.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.358.612.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 16.891.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 135.767.586.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 214.112.638.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 207.965.236.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 156.613.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 1.315.022.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106.447.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75.916.673.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.045.346.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.455.521.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 77.962.019.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.438.867.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.445.448.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -6.581.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.545.759.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 110.014.976.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.600.923.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.147.402.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 349.880.224.000,00