FİNANS

eregli demir celik - eregl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 80.755.626.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.002.172.000,00
 • Finansal Yatırımlar 453.688.000,00
 • Ticari Alacaklar 15.568.911.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 439.532.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.129.379.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.322.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.539.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.783.000,00
 • Türev Araçlar 420.423.000,00
 • Stoklar 49.353.053.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 983.709.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 37.898.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.912.348.000,00
 • ARA TOPLAM 80.755.626.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 78.029.137.000,00
 • Finansal Yatırımlar 616.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 53.261.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 40.597.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.664.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 480.843.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 813.453.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 65.305.213.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.794.961.000,00
 • - Şerefiye 312.922.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.482.039.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.025.290.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.480.747.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.544.543.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 244.010.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 401.718.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 158.784.763.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.385.096.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.578.228.000,00
 • - Banka Kredileri 14.578.228.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.655.442.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 87.285.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.174.249.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 262.636.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.911.613.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 378.243.000,00
 • Diğer Borçlar 202.148.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 22.508.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.634.470.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.172.565.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 380.059.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 187.184.000,00
 • ARA TOPLAM 34.385.096.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.171.760.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.470.333.000,00
 • Banka Kredileri 8.107.791.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 362.542.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.342.034.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.342.034.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.355.191.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.202.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.556.856.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 101.227.907.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 98.643.437.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 156.613.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106.447.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 37.989.101.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -575.953.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -759.494.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 38.565.054.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 690.355.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 555.980.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 134.375.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.547.778.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.503.894.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.265.481.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.584.470.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 158.784.763.000,00

Kredi Hesaplama