fenerbahce futbol - fener - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.879.287.353,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 17.806.207,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 100.171.651,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.540.854,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 84.630.797,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.688.438.876,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.688.222.216,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 216.660,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 29.438.488,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 39.740.157,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.027.240,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 66.055,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.625.919,00
 • ARA TOPLAM 1.879.287.353,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 247.088.020,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.461.854,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.461.854,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 24.381.278,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 152.785.023,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.588.181,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.198.034,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.182.890,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.015.144,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 458.199,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.126.375.373,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.816.991.930,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 217.382.491,00
 • - Banka Kredileri 217.382.491,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 967.903.261,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.758.624,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 191.399.354,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 505.184,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 190.894.170,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 245.533.510,00
 • Diğer Borçlar 4.729.210,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 419.078,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.310.132,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.662.884,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.662.884,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 65.109.504,00
 • ARA TOPLAM 1.816.991.930,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 995.186.228,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 792.564.341,00
 • Banka Kredileri 460.198.737,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.991.730,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.474.417,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.474.417,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 35.606.601,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.812.178.158,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -685.802.785,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -691.769.016,00
 • Ödenmiş Sermaye 98.980.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.596.498,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.596.498,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.596.498,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -989.096.599,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -38.891.655,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.966.231,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.126.375.373,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.