FİNANS

girisim elektrik sanayi - gesan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.183.873.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 566.967.000,00
 • Finansal Yatırımlar 808.000,00
 • Ticari Alacaklar 991.827.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 72.529.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 919.298.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.030.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 56.751.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.279.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 693.529.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 201.469.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 142.817.000,00
 • ARA TOPLAM 4.183.873.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.489.164.000,00
 • Finansal Yatırımlar 66.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 394.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.360.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.298.305.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.298.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.879.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.879.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 37.955.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.673.037.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.733.333.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 324.695.000,00
 • - Banka Kredileri 316.983.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 235.244.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 827.009.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.121.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 822.888.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.384.000,00
 • Diğer Borçlar 375.437.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 375.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 437.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 893.420.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 43.056.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.088.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.397.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.691.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.733.333.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 533.499.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 267.634.000,00
 • Banka Kredileri 263.866.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.768.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.690.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.690.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 240.175.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.266.832.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.406.205.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.152.099.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 230.650.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 790.381.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 790.381.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.009.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.808.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 349.136.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 642.124.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 254.106.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.673.037.000,00

Kredi Hesaplama