FİNANS

girisim elektrik sanayi - gesan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.564.513.798,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 194.697.165,00
 • Finansal Yatırımlar 343.831,00
 • Ticari Alacaklar 485.402.060,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.059.717,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 426.342.343,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.112.769,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.112.769,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 410.178.811,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 336.278.572,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 88.919.791,00
 • ARA TOPLAM 2.564.513.798,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 571.686.735,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 466.289,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 466.289,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.250.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 497.287.026,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.386.287,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.386.287,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 427.019,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 427.019,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 21.738.550,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.136.200.533,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.580.095.176,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 242.283.325,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 204.047.209,00
 • Banka Kredileri 238.345.427,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 559.961.822,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.061.106,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 558.900.716,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.867.965,00
 • Diğer Borçlar 144.194,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 144.194,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 535.773.297,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.771.373,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.245.991,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.116.396,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.129.595,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.580.095.176,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 311.738.343,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 194.420.009,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.196.018,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.196.018,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 100.122.316,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.891.833.519,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.244.367.014,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.123.188.888,00
 • Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 230.650.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 193.021.607,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 193.021.607,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.069.445,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.407.699,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 349.536.047,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 210.573.535,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 121.178.126,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.136.200.533,00

Kredi Hesaplama