FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

global yat. holding - glyho - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.494.415.040,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.316.124.452,00
 • Finansal Yatırımlar 825.886.602,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.584.464.893,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.584.464.893,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 784.871.776,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 769.917.358,00
 • Diğer Alacaklar 406.330.294,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 44.004.640,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 362.325.654,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 593.979.299,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 554.492.899,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 64.946.161,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 363.318.664,00
 • ARA TOPLAM 11.494.415.040,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 42.274.054.444,00
 • Finansal Yatırımlar 32.290.008,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 346.486.959,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 311.289.047,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.197.912,00
 • Türev Araçlar 628.361,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 616.161.198,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.030.579.894,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.513.458.292,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.621.093.184,00
 • - Şerefiye 673.152.423,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.947.940.761,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 292.511.786,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.083.229.756,00
 • Diğer Duran Varlıklar 39.925.150,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 53.768.469.484,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.049.370.644,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.681.068.272,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.852.311.736,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.109.435.408,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.109.435.408,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 548.683.647,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 191.164.138,00
 • Diğer Borçlar 399.612.946,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 123.417.573,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 276.195.373,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.106.309,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 265.755.632,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 762.327.870,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 67.599.960,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 694.727.910,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 218.904.686,00
 • ARA TOPLAM 10.049.370.644,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.476.043.476,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.162.623.437,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 82.573.185,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 10.988.458,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.633.811,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 404.544.491,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 74.313.863,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 330.230.628,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.786.987.335,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.525.414.120,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.243.055.364,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.172.950.316,00
 • Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.034.158.092,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.944.799.284,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.667.328,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -28.667.328,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.667.328,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.340.766.651,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.342.654.002,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -998.112.649,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 341.382.843,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.333.083.090,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 238.960.986,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.070.105.048,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 53.768.469.484,00