FİNANS

global yat. holding - glyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.434.202.362,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.788.519.189,00
 • Finansal Yatırımlar 334.828.078,00
 • Ticari Alacaklar 908.877.827,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 908.877.827,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 291.241.376,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 282.578.098,00
 • Diğer Alacaklar 212.188.031,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.726.218,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 189.461.813,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 159.052.682,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 639.929.827,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.035.678,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 79.529.674,00
 • ARA TOPLAM 4.434.202.362,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 14.565.510.703,00
 • Finansal Yatırımlar 4.357.341,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 167.312.565,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 140.991.286,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.321.279,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 217.969.630,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.164.135.821,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.477.865.572,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.781.295.082,00
 • - Şerefiye 243.606.911,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.537.688.171,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 101.887.287,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 207.862.252,00
 • Diğer Duran Varlıklar 29.173.904,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.999.713.065,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.188.186.316,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.477.081.513,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.096.434.866,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 706.719.710,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 706.719.710,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 188.667.943,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 65.459.303,00
 • Diğer Borçlar 152.474.616,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.385.229,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 141.089.387,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.518.802,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 52.384.147,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 202.591.111,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.181.940,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 179.409.171,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 234.854.305,00
 • ARA TOPLAM 4.188.186.316,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.736.301.277,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.357.101.969,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 108.370.473,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 14.089.062,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.031.278,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 226.324.228,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.062.599,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 201.261.629,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.014.539.636,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.924.487.593,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.075.225.472,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.504.034.904,00
 • Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.659.630,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 630.229.522,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 153.343.920,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 149.759.492,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.095.812,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 859.348.582,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.045.675.566,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -186.326.984,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.530.408,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 81.604.586,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 81.318.256,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 571.190.568,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.999.713.065,00

Kredi Hesaplama