FİNANS

global yat. holding - glyho - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.344.439.812,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.415.079.101,00
 • Finansal Yatırımlar 582.050.795,00
 • Ticari Alacaklar 1.266.114.145,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.266.114.145,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 701.118.899,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 668.424.963,00
 • Diğer Alacaklar 307.858.756,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38.718.263,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 269.140.493,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 282.345.888,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 572.138.663,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31.828.998,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 185.904.567,00
 • ARA TOPLAM 8.344.439.812,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 28.085.022.832,00
 • Finansal Yatırımlar 4.693.247,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 316.741.242,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 258.563.295,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.177.947,00
 • Türev Araçlar 2.462.478,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 496.968.881,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.537.657.840,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.123.075.116,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.838.697.926,00
 • - Şerefiye 384.462.430,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.454.235.496,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 159.284.865,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 372.933.375,00
 • Diğer Duran Varlıklar 35.193.379,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 36.429.462.644,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.357.617.141,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.210.350.845,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.726.828.632,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 825.559.049,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 825.559.049,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 400.745.450,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 108.231.884,00
 • Diğer Borçlar 272.936.581,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 88.952.792,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 183.983.789,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.554.817,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 165.277.053,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 411.631.077,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 42.249.175,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 369.381.902,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 221.501.753,00
 • ARA TOPLAM 7.357.617.141,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.190.175.199,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.878.742.323,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 135.942.482,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 13.490.296,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.569.410,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 311.854.207,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.851.724,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 262.002.483,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.822.800.344,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.547.792.340,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.881.670.304,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.588.216.193,00
 • Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.659.630,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 536.006.068,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 134.761.589,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 134.761.589,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.093.715,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.163.021.022,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.462.523.150,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -299.502.128,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 108.555.986,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.430.969.142,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 530.242.756,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.293.454.111,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 36.429.462.644,00

Kredi Hesaplama