FİNANS

global yat. holding - glyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.135.672.295,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.848.734.791,00
 • Finansal Yatırımlar 379.552.912,00
 • Ticari Alacaklar 1.359.631.962,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.359.631.962,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 559.911.206,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 531.859.510,00
 • Diğer Alacaklar 217.913.157,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.803.902,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 200.109.255,00
 • Türev Araçlar 2.332.883,00
 • Stoklar 280.608.465,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 338.029.600,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 30.564.449,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 118.392.870,00
 • ARA TOPLAM 5.135.672.295,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.566.106.239,00
 • Finansal Yatırımlar 5.686.347,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 194.799.182,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 169.007.539,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.791.643,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 303.955.016,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.126.335.389,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.056.772.208,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.888.932.489,00
 • - Şerefiye 267.446.878,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.621.485.611,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 118.653.694,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 273.235.299,00
 • Diğer Duran Varlıklar 28.599.290,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 23.701.778.534,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.500.204.497,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.867.287.882,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.394.778.074,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 849.241.543,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 849.241.543,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 337.417.647,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 161.016.521,00
 • Diğer Borçlar 275.308.198,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 32.648.487,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 242.659.711,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.288.833,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 94.474.694,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 299.476.081,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 42.349.103,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 257.126.978,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 216.915.024,00
 • ARA TOPLAM 5.500.204.497,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.485.613.906,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.829.919.233,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 106.409.557,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 12.370.315,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.535.384,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 223.140.656,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 42.363.993,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 180.776.663,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.296.368.076,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.985.818.403,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.715.960.131,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.913.277.693,00
 • Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.659.630,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 622.979.749,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 142.907.008,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 142.907.008,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.948.296,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.203.550.281,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.395.096.856,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -191.546.575,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.498.088,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.661.603,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.172.021.334,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 802.682.438,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 23.701.778.534,00

Kredi Hesaplama