FİNANS

hidropar hareket kontrol - hktm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 530.982.784,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 54.759.442,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 96.286.361,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.954.767,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.331.594,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.798.020,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.962.656,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.835.364,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 297.731.528,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.643.168,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.446.204,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 43.764.265,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 43.764.265,00
 • ARA TOPLAM 530.982.784,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 186.020.072,00
 • Finansal Yatırımlar 2.634.555,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.634.555,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 112.699,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 112.699,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.366.271,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 97.653.465,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.628.077,00
 • - Şerefiye 3.919.580,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 8.449.295,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 363.100,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 363.100,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 717.002.856,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 466.791.329,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 63.837.540,00
 • - Banka Kredileri 63.837.540,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 112.115.266,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 132.286.689,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.268.913,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 129.017.776,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.573.899,00
 • Diğer Borçlar 624.464,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 273.653,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 350.811,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 130.713.599,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.671.675,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.671.313,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 362,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.266.128,00
 • ARA TOPLAM 466.791.329,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.375.130,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.494.986,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.796.620,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.494.035,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.494.035,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.287.629,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 494.166.459,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 222.836.397,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 213.246.712,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.621.250,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 33.104.786,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 33.104.786,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -521.823,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.927.643,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 46.473.006,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.120.027,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.589.685,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 717.002.856,00

Kredi Hesaplama