FİNANS

hidropar hareket kontrol - hktm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 277.882.641,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 61.998.826,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 72.439.159,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.935.693,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.503.466,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.890.445,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.745.001,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.145.444,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 108.598.858,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.793.540,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.113.053,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.161.813,00
 • ARA TOPLAM 277.882.641,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 104.022.995,00
 • Finansal Yatırımlar 200.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 200.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.029.882,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 66.465.894,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.502.079,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 5.393.959,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 333.100,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 333.100,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 381.905.636,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 149.137.497,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.375.631,00
 • - Banka Kredileri 29.375.631,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.997.860,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 54.987.530,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.681.388,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 51.306.142,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.685.053,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 34.687.944,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.200.442,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.200.080,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 362,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.480.342,00
 • ARA TOPLAM 149.137.497,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.798.957,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.377.564,00
 • Banka Kredileri 6.377.564,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.062.882,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.062.882,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.337.595,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 165.936.454,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 215.969.182,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 215.969.182,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.621.250,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 33.057.986,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 33.057.986,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -568.623,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.192.782,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.495.007,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.602.157,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 381.905.636,00

Kredi Hesaplama