FİNANS

hidropar hareket kontrol - hktm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 205.845.014,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.560.148,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 48.395.385,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.236,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 48.393.149,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.431.768,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.482.251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.949.517,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 99.465.731,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.488.803,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.256.368,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.503.179,00
 • ARA TOPLAM 205.845.014,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 95.354.675,00
 • Finansal Yatırımlar 200.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 200.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.264.103,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 65.665.638,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.399.794,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 4.808.810,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 333.100,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 333.100,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 301.199.689,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174.185.863,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.585.185,00
 • - Banka Kredileri 18.585.185,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 38.417.706,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 54.708.929,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.431.026,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.277.903,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.384.079,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 55.119.057,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.583.791,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.583.429,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 362,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 836.354,00
 • ARA TOPLAM 174.185.863,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.094.418,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.533.883,00
 • Banka Kredileri 11.533.883,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.793.987,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.793.987,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.684.296,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 195.280.281,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 105.919.408,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 105.919.408,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.485.653,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.485.653,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 859.044,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.192.782,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.495.007,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.745.966,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 301.199.689,00

Kredi Hesaplama