FİNANS

isiklar enerji yapi hol. - ieyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 564.473.354,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.126.066,00
 • Finansal Yatırımlar 10.324.735,00
 • Ticari Alacaklar 177.663.277,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.019.335,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 169.643.942,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.967.247,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 831.975,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.135.272,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 278.230.776,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.049.391,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.787.728,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.324.134,00
 • ARA TOPLAM 564.473.354,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 725.832.893,00
 • Finansal Yatırımlar 117.559.233,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 249.340,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 78.131,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.131,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.548.412,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 190.633.499,00
 • Maddi Duran Varlıklar 388.028.301,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 388.028.301,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.880.904,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.880.904,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.290.306.247,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 302.315.404,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.795.942,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 136.170.175,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.600,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 136.124.575,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.521.962,00
 • Diğer Borçlar 15.091.670,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.787.163,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.304.507,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 67.683.839,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.355.661,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 19.592.751,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 147.104,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.445.647,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.103.404,00
 • ARA TOPLAM 302.315.404,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.442.861,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.991.186,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 125.986,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.790.581,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.790.581,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 535.108,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 337.758.265,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 952.547.982,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 722.338.615,00
 • Ödenmiş Sermaye 543.595.733,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -105.273.487,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 87.617.544,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.920.964,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 164.355.851,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 115.279.842,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.964.074,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 49.076.009,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.423.042,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 9.423.042,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.496.889,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -169.480.668,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 125.567.658,00
 • Diğer Yedekler 16.115.089,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 230.209.367,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.290.306.247,00

Kredi Hesaplama