FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

isiklar enerji yapi hol. - ieyho - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 808.724.122,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 142.038.323,00
 • Finansal Yatırımlar 1.641.563,00
 • Ticari Alacaklar 220.864.108,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.468.693,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 206.395.415,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.471.464,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.811.785,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.659.679,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 360.759.055,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.016.998,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.761.617,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 35.170.994,00
 • ARA TOPLAM 808.724.122,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.465.529.073,00
 • Finansal Yatırımlar 482.629.892,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.293.443,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 336.614,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 336.614,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.691.754,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 356.166.260,00
 • Maddi Duran Varlıklar 588.856.123,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 588.856.123,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.251.329,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.251.329,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.274.253.195,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 474.356.830,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 151.569.340,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 165.591.141,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 60.001,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 165.531.140,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.431.481,00
 • Diğer Borçlar 15.681.436,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.444.024,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.237.412,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 54.874.102,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.951.018,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 25.184.792,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.579.236,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.605.556,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.073.520,00
 • ARA TOPLAM 474.356.830,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 180.024.860,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 70.789.565,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 482.252,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 96.084,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.379.527,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.379.527,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 87.277.432,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 654.381.690,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.619.871.505,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.282.536.212,00
 • Ödenmiş Sermaye 543.595.733,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -116.179.844,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 87.617.544,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.852.591,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 161.542.782,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 161.542.782,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.556.745,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 353.235.516,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 87.776.564,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 265.458.952,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.922.679,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 102.963.285,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 82.870.837,00
 • Diğer Yedekler 16.115.089,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 337.335.293,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.274.253.195,00