FİNANS

isiklar enerji yapi hol. - ieyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 622.593.863,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 58.164.743,00
 • Finansal Yatırımlar 908.152,00
 • Ticari Alacaklar 152.439.812,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.904.469,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 140.535.343,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.638.277,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.341.385,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.296.892,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 291.133.070,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.424.817,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.643.300,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 40.241.692,00
 • ARA TOPLAM 622.593.863,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.115.825.571,00
 • Finansal Yatırımlar 136.582.455,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 249.340,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 78.107,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.107,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.161.392,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 412.147.880,00
 • Maddi Duran Varlıklar 534.730.443,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 534.730.443,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.361.613,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.361.613,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.738.419.434,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 390.970.050,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 139.183.664,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 119.149.656,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 100.286,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 119.049.370,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.859.410,00
 • Diğer Borçlar 16.697.701,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.763.901,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.933.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.392.535,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.374.711,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.509.803,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 435.949,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.073.854,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.802.570,00
 • ARA TOPLAM 390.970.050,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 125.152.120,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 64.777.587,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 94.899,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.564.109,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.564.109,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.715.525,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 516.122.170,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.222.297.264,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 916.200.831,00
 • Ödenmiş Sermaye 543.595.733,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -107.736.102,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 87.617.544,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.781.849,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 221.371.504,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 178.258.599,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.144.449,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 43.112.905,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.828.958,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 22.828.958,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.470.267,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 86.761.557,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.605.568,00
 • Diğer Yedekler 16.115.089,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 306.096.433,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.738.419.434,00

Kredi Hesaplama