FİNANS

isiklar enerji yapi hol. - ieyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 484.799.032,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 52.799.878,00
 • Finansal Yatırımlar 1.625.379,00
 • Ticari Alacaklar 153.037.298,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.642.902,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 151.394.396,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.034.273,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.044.438,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.989.835,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 218.211.403,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.990.244,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 344.294,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.756.263,00
 • ARA TOPLAM 484.799.032,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 721.361.565,00
 • Finansal Yatırımlar 111.765.805,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 249.340,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 105.464,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 105.464,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.567.695,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 190.633.499,00
 • Maddi Duran Varlıklar 383.343.424,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.933.117,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.206.160.597,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 286.334.120,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.509.674,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 137.841.802,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.206,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 137.816.596,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.495.343,00
 • Diğer Borçlar 12.763.377,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.609.054,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.154.323,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 71.711.623,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.208.347,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.632.647,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 191.152,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.441.495,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.171.307,00
 • ARA TOPLAM 286.334.120,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.933.055,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.474.145,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 160.345,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.249.838,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.249.838,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.048.727,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 323.267.175,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 882.893.422,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 663.597.001,00
 • Ödenmiş Sermaye 543.595.733,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -105.273.487,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 87.617.544,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.920.964,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 165.939.271,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 119.451.517,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.792.399,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 46.487.754,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.496.889,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -169.448.907,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 74.633.905,00
 • Diğer Yedekler 16.115.089,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 219.296.421,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.206.160.597,00

Kredi Hesaplama