FİNANS

isiklar enerji yapi hol. - ieyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 304.306.530,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 47.928.661,00
 • Finansal Yatırımlar 46.734.138,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 46.734.138,00
 • Ticari Alacaklar 80.216.906,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.339.840,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.877.066,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.433.234,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 603.181,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.830.053,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 101.471.876,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.305.117,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 498.652,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.408.541,00
 • ARA TOPLAM 304.306.530,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 317.812.700,00
 • Finansal Yatırımlar 43.069.377,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 252.484,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 188.740,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 188.740,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.172.762,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 46.294.092,00
 • Maddi Duran Varlıklar 220.494.745,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 220.494.745,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.550.911,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.550.911,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 622.119.230,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 163.321.828,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.231.271,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 55.091.775,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 71.748,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.020.027,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.930.032,00
 • Diğer Borçlar 36.242.042,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.829.937,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 412.105,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.451.368,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.916.481,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.234.763,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 286.447,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.948.316,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.224.096,00
 • ARA TOPLAM 163.321.828,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.104.747,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.150.810,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 92.502,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 582.680,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.754.405,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.754.405,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.524.350,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 204.426.575,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 417.692.655,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 318.640.226,00
 • Ödenmiş Sermaye 543.595.733,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -269.917.772,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 87.617.544,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -52.504.146,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.245.412,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 78.800.319,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 61.364.884,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.652.375,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.435.435,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.335.179,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -189.605.704,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 58.958.572,00
 • Diğer Yedekler 16.115.089,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 99.052.429,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 622.119.230,00

ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama