FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

info yatirim - info - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.185.777.662,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.870.823.373,00
 • Finansal Yatırımlar 424.697.849,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 424.697.849,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 424.697.849,00
 • Ticari Alacaklar 4.091.644.617,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.872.749,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.083.771.868,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 736.850.105,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 736.850.105,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.905.075,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.856.643,00
 • ARA TOPLAM 9.185.777.662,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 466.446.704,00
 • Finansal Yatırımlar 150.476.030,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 83.512.055,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 83.512.055,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 101.391.185,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.769.223,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.956.257,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.956.257,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 79.756.324,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.652.224.366,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.325.019.819,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.528.611.667,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.626.488,00
 • Banka Kredileri 537.555.427,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.622.991.159,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.650.743,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.618.340.416,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 64.270.010,00
 • Diğer Borçlar 42.352.031,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.352.031,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 48.874.332,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.294.132,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.294.132,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 8.325.019.819,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.916.017,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.250.535,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.250.535,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.263.088,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.263.088,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 45.402.394,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.388.935.836,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.263.288.530,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.258.000.946,00
 • Ödenmiş Sermaye 228.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 557.117.420,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.358.266,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.173,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -80.173,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -80.173,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 425.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 425.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 210.200.248,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.702.495,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 230.277.690,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.287.584,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.652.224.366,00