FİNANS

isbir sentetik dokuma - issen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.570.665.581,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 163.234.166,00
 • Finansal Yatırımlar 244.449.004,00
 • Ticari Alacaklar 480.987.155,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.206.512,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 473.780.643,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.174.152,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.174.152,00
 • Türev Araçlar 2.453.287,00
 • Stoklar 507.173.133,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 98.426.367,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 118.583,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 55.649.734,00
 • ARA TOPLAM 1.570.665.581,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.178.126.187,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.105.372.451,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.635.101,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.635.101,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.533.568,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.748.791.768,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 906.293.322,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 364.221.459,00
 • - Banka Kredileri 343.454.916,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 422.099.587,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 80.996.765,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 507.233,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 80.489.532,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.988.896,00
 • Diğer Borçlar 5.511.616,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 173.973,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.337.643,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 298.765,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.213.859,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.213.859,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.937.353,00
 • ARA TOPLAM 906.293.322,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 303.620.514,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 181.676.867,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 95.840.952,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.102.695,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.102.695,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.209.913.836,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.538.877.932,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.539.068.971,00
 • Ödenmiş Sermaye 424.397.982,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 53.294.271,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 715.544.305,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 738.894.305,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.386.003,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -23.350.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.438.729,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 311.763.854,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 16.629.830,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -191.039,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.748.791.768,00

Kredi Hesaplama