FİNANS

isbir sentetik dokuma - issen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.572.499.509,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 335.254.720,00
 • Finansal Yatırımlar 114.393,00
 • Ticari Alacaklar 530.787.059,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.062.930,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 516.724.129,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.492.896,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.492.896,00
 • Türev Araçlar 1.684.840,00
 • Stoklar 538.921.226,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 79.505.068,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 424.376,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 65.314.931,00
 • ARA TOPLAM 1.572.499.509,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 489.552.499,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 419.774.763,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.739.870,00
 • - Şerefiye 7.588.495,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.151.375,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.111.642,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.062.052.008,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 872.505.367,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 428.022.110,00
 • - Banka Kredileri 416.605.735,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 261.559.197,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 139.201.898,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 139.201.898,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.426.721,00
 • Diğer Borçlar 6.067.512,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 191.734,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.875.778,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.506.092,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.989.045,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.989.045,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.666.889,00
 • ARA TOPLAM 872.505.367,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 250.334.075,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 215.372.977,00
 • Banka Kredileri 186.442.950,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.930.027,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.433.383,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.433.383,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.527.715,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.122.839.442,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 939.212.566,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 939.461.705,00
 • Ödenmiş Sermaye 141.465.994,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.613.416,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 196.159.833,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 163.739.443,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 186.798.373,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.677.933,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -23.058.930,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.438.726,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 139.828.974,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 277.215.319,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -249.139,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.062.052.008,00

Kredi Hesaplama