FİNANS

isbir sentetik dokuma - issen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.455.460.577,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 334.056.332,00
 • Finansal Yatırımlar 270.274,00
 • Ticari Alacaklar 481.314.072,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.130.528,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 473.183.544,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.864.446,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.864.446,00
 • Türev Araçlar 2.529.371,00
 • Stoklar 521.578.708,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.934.620,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 281.959,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 64.630.795,00
 • ARA TOPLAM 1.455.460.577,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 469.050.833,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 397.166.238,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.489.045,00
 • - Şerefiye 7.588.495,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.900.550,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.967.956,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.924.511.410,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 777.182.253,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 302.539.996,00
 • - Banka Kredileri 289.564.286,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 296.822.155,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 134.528.565,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 515.404,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 134.013.161,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.828.612,00
 • Diğer Borçlar 5.787.628,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 242.322,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.545.306,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.092.764,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 891.978,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 891.978,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.358.699,00
 • ARA TOPLAM 777.182.253,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 294.563.539,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 261.176.124,00
 • Banka Kredileri 229.633.816,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.542.308,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.282.206,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.282.206,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.105.209,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.071.745.792,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 852.765.618,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 852.982.529,00
 • Ödenmiş Sermaye 141.465.994,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.613.416,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 196.159.833,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 163.015.282,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 185.294.767,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.181.539,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -22.279.485,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.438.729,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 139.828.978,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 191.460.297,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -216.911,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.924.511.410,00

Kredi Hesaplama