FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

isbir sentetik dokuma - issen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.337.387.837,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 483.668.985,00
 • Finansal Yatırımlar 33.563.957,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 750.517.640,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.195.860,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 742.321.780,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.308.548,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.308.548,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 721.260.585,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 248.886.125,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 53.095,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 72.128.902,00
 • ARA TOPLAM 2.337.387.837,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.130.928.349,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.555.524.485,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.279.941,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 230.825.867,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.528.965,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.468.316.186,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.414.055.677,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 596.633.875,00
 • - Banka Kredileri 576.893.997,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 530.569.129,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 183.708.024,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 469.998,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 183.238.026,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.433.826,00
 • Diğer Borçlar 7.627.440,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 280.987,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.346.453,00
 • Türev Araçlar 761.879,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.033.654,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.768.120,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.456.844,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.456.844,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.062.886,00
 • ARA TOPLAM 1.414.055.677,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 405.368.934,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 366.773.714,00
 • Banka Kredileri 352.863.173,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.910.541,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.595.220,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.595.220,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.819.424.611,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.648.891.575,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.648.655.293,00
 • Ödenmiş Sermaye 424.397.982,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.732.810.259,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 425.165.128,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 639.688.296,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 639.688.296,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.328.813,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.471.729,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 6.471.729,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 129.278.203,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 232.879.242,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 57.964.454,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 236.282,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.468.316.186,00