izmir demir celik - izmdc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.414.140.608,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 303.249.355,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 118.401.863,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.225.981,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 114.175.882,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.232.508,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.436.423,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.796.085,00
 • Türev Araçlar 136.377,00
 • Stoklar 825.167.524,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 110.681.998,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.270.983,00
 • ARA TOPLAM 1.414.140.608,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.601.662.302,00
 • Finansal Yatırımlar 937.679,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.525.206,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 76.625.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.319.388.524,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 393.176,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 184.760.622,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.015.802.910,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.385.060.264,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.578.210.225,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 280.477.157,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 97.263.787,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.760.919,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 94.502.868,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.919.827,00
 • Diğer Borçlar 1.779.463,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.779.463,00
 • Türev Araçlar 20.602.592,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 375.807.213,00
 • ARA TOPLAM 3.385.060.264,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 974.500.927,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 892.235.451,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 44.032.268,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.032.268,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.233.208,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.359.561.191,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -343.758.281,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -358.993.294,00
 • Ödenmiş Sermaye 375.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 22.763.962,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.057.150.231,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.057.150.231,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.832.374,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.182.493.958,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -657.245.903,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.235.013,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.015.802.910,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.