FİNANS

kaplamin - kaplm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 201.800.610,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.535.777,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 133.144.594,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.356.255,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 129.788.339,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.577.325,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 834.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.742.488,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 49.846.068,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.308.515,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.798.349,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.589.982,00
 • ARA TOPLAM 201.800.610,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 77.464.932,00
 • Finansal Yatırımlar 784.888,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 73.624.764,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 297.634,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 279.265.542,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 195.933.827,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.101.090,00
 • - Banka Kredileri 32.873.987,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.339.086,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 143.976.266,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 106.307.864,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.668.402,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.655.740,00
 • Diğer Borçlar 359.384,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 202.150,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 157.234,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.579.716,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.195.546,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.726.999,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.874.717,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 852.282,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 195.933.827,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.204.361,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.372.914,00
 • Banka Kredileri 1.084.670,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.288.244,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.644,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.767.932,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.767.932,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.021.871,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 207.138.188,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 72.127.354,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.127.354,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 10.546.241,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.312.146,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.312.146,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.207.205,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.869.431,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.399.536,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 279.265.542,00

Kredi Hesaplama