FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kaplamin - kaplm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 528.104.889,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.354.640,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 366.793.732,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.017.453,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 344.776.279,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.686.352,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.686.352,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 130.698.757,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.166.681,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 122.086,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.282.641,00
 • ARA TOPLAM 528.104.889,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 794.277.640,00
 • Finansal Yatırımlar 33.028.298,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 750.192.604,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 647.860,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.322.382.529,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 533.466.419,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 107.512.917,00
 • - Banka Kredileri 103.671.583,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.041.299,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 383.803.782,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 264.382.251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 119.421.531,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.996.838,00
 • Diğer Borçlar 951.602,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 668.039,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 283.563,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.910.617,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.277.702,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.824.964,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 452.738,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.971.662,00
 • ARA TOPLAM 533.466.419,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.797.867,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.934.717,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.934.717,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.097.425,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.097.425,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 71.765.725,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 627.264.286,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 695.118.243,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 660.831.718,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 357.667.423,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 225.697.191,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 225.697.191,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.790.262,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.539.864,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 93.661.192,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -60.733.952,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 34.286.525,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.322.382.529,00