FİNANS

kaplamin - kaplm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 474.278.607,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.895.249,00
 • Finansal Yatırımlar 99.997,00
 • Ticari Alacaklar 280.196.878,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.389.192,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 267.807.686,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.681.027,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.681.027,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 136.117.537,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.142.828,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 815.508,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.329.583,00
 • ARA TOPLAM 474.278.607,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 366.266.703,00
 • Finansal Yatırımlar 784.888,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 362.465.881,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 735.456,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 840.545.310,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 428.673.272,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 73.256.050,00
 • - Banka Kredileri 71.107.496,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.209.480,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 330.489.369,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 249.419.406,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 81.069.963,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.263.146,00
 • Diğer Borçlar 776.818,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 717.393,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 59.425,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.447.075,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.938.907,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.753.766,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 185.141,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 292.427,00
 • ARA TOPLAM 428.673.272,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.907.875,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.363.236,00
 • Banka Kredileri 256.716,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.106.520,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.039.543,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.039.543,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.505.096,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 460.581.147,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 379.964.163,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 366.848.897,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 10.546.241,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 232.756.797,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 232.756.797,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.772.474,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.155.991,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 74.389.868,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 13.115.266,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 840.545.310,00

Kredi Hesaplama