FİNANS

kaplamin - kaplm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 473.865.406,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.538.475,00
 • Finansal Yatırımlar 175.221,00
 • Ticari Alacaklar 298.116.041,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.956.098,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 286.159.943,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.842.093,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.842.093,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 116.287.262,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.893.658,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.374,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.011.282,00
 • ARA TOPLAM 473.865.406,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 87.098.055,00
 • Finansal Yatırımlar 784.888,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 84.336.802,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 400.890,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 560.963.461,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 408.143.902,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.646.411,00
 • - Banka Kredileri 26.038.595,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.534.607,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 348.124.992,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 258.322.305,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 89.802.687,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.548.556,00
 • Diğer Borçlar 9.585.104,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.358.112,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 226.992,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.125.795,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.702.538,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.875.899,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.925.001,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 950.898,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 408.143.902,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.159.352,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.092.244,00
 • Banka Kredileri 407.427,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.684.817,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.453.541,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.453.541,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 613.567,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 418.303.254,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 142.660.207,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 142.660.207,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 10.546.241,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.663.738,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.663.738,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -855.613,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.604.527,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 60.845.701,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 560.963.461,00

Kredi Hesaplama