FİNANS

t. kalkinma bank. - klnma - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 4385032000
 • Kredilerden Alınan Faizler 2077110000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0
 • Bankalardan Alınan Faizler 609651000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 319246000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1376768000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 2257000
 • FAİZ GİDERLERİ -2278237000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1941841000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -195614000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1995000
 • Diğer Faiz Giderleri -137197000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 2106795000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 33745000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 49822000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 31645000
 • Diğer 18177000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -16077000
 • Gayri Nakdi Kredilere 0
 • Diğer -16077000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 27290000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 18029000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 45241000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 306693000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -333905000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 113924000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -69361000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 1584727000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 1584727000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -423288000
 • Cari Vergi Karşılığı -510289000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 1161439000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1161439000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 1161439000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0058

Kredi Hesaplama