FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

t. kalkinma bank. - klnma - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 5424655000
 • Kredilerden Alınan Faizler 2379678000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0
 • Bankalardan Alınan Faizler 324343000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1227363000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1493271000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 0
 • FAİZ GİDERLERİ -2908408000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2588077000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -205071000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -62649000
 • Diğer Faiz Giderleri -51334000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 2516247000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 49458000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 61277000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 17851000
 • Diğer 43426000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -11819000
 • Gayri Nakdi Kredilere 0
 • Diğer -11819000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 0
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -451984000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 24419000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -96841000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -379562000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 68655000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -98935000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 1478786000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 1478786000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -444847000
 • Cari Vergi Karşılığı -492990000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 1033939000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1033939000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 1033939000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.004