FİNANS

t. kalkinma bank. - klnma - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 2615797000
 • Kredilerden Alınan Faizler 1224379000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0
 • Bankalardan Alınan Faizler 504607000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 226546000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 660194000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 71000
 • FAİZ GİDERLERİ -1426604000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1225910000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -65269000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -27890000
 • Diğer Faiz Giderleri -106745000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 1189193000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 13288000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 25451000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 20003000
 • Diğer 5448000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -12163000
 • Gayri Nakdi Kredilere 0
 • Diğer -12163000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 0
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 20509000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 37188000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 43817000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -60496000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 28196000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -155155000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 875245000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 875245000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -212408000
 • Cari Vergi Karşılığı -218324000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 662837000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 662837000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 662837000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.003

Kredi Hesaplama