FİNANS

kimteks poliuretan - kmpur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.058.094.556,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 938.316.400,00
 • Finansal Yatırımlar 503.155.906,00
 • Ticari Alacaklar 1.906.203.118,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.108.151,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.899.094.967,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.980.241,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.484.678,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.495.563,00
 • Türev Araçlar 32.422,00
 • Stoklar 621.386.989,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.978.662,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.866.149,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 53.174.669,00
 • ARA TOPLAM 4.058.094.556,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 520.817.607,00
 • Finansal Yatırımlar 500.300,00
 • Ticari Alacaklar 897.892,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 897.892,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 433.526.443,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.693.593,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.016,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 29.492.605,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.578.912.163,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.771.127.745,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.630.739.954,00
 • - Banka Kredileri 1.629.971.378,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 990.106.840,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 990.106.840,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.749.169,00
 • Diğer Borçlar 269.279,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 269.279,00
 • Türev Araçlar 26.752.656,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 70.315.712,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.907.457,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.907.457,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.035.148,00
 • ARA TOPLAM 2.771.127.745,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 380.275.600,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 367.528.999,00
 • Banka Kredileri 365.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.528.999,00
 • Ticari Borçlar 473.320,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 473.320,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.273.281,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.273.281,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.151.403.345,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.427.508.818,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.421.198.439,00
 • Ödenmiş Sermaye 121.550.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.271.742,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 138.844.687,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 138.844.687,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.183.129,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.919.372,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.919.372,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.047.263,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 218.203.921,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 597.361.454,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.310.379,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.578.912.163,00

Kredi Hesaplama