FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kimteks poliuretan - kmpur - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.661.601.231,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.057.812.377,00
 • Finansal Yatırımlar 1.801.475.755,00
 • Ticari Alacaklar 3.795.087.204,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.202.361,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.763.884.843,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.702.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.047.729,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.654.271,00
 • Türev Araçlar 9.810.867,00
 • Stoklar 888.532.246,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.391.927,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.788.855,00
 • ARA TOPLAM 7.661.601.231,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.226.081.562,00
 • Finansal Yatırımlar 2.076.634,00
 • Ticari Alacaklar 1.185.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.185.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.111.639.137,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.375.068,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 771.409,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 771.409,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.887.682.793,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.697.894.696,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.227.409.056,00
 • - Banka Kredileri 3.197.395.907,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.089.261.485,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.089.261.485,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.371.095,00
 • Diğer Borçlar 566.469,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 566.469,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 311.125.955,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.181.650,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 42.596.699,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 41.581.327,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.015.372,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.382.287,00
 • ARA TOPLAM 5.697.894.696,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 471.645.695,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 373.505.941,00
 • Banka Kredileri 365.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.505.941,00
 • Ticari Borçlar 95.200,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.200,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 84.438.271,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.169.540.391,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.718.142.402,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.708.474.734,00
 • Ödenmiş Sermaye 243.100.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 627.627.394,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 403.129.940,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.508.424,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.508.424,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.667.379,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.193.878,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.193.878,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 183.328.286,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 589.988.814,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 607.597.998,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.667.668,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.887.682.793,00