FİNANS

koza altin - kozal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.153.673.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.617.554.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 642.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 642.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.613.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.613.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 472.845.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.876.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.143.000,00
 • ARA TOPLAM 8.153.673.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.337.178.000,00
 • Finansal Yatırımlar 271.123.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 842.748.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 840.604.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.144.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 116.130.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 829.176.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.257.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.025.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.282.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 164.675.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 49.955.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.490.851.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 849.831.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.557.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 130.520.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 130.520.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.126.000,00
 • Diğer Borçlar 642.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 502.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 140.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 491.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 175.784.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 497.476.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.583.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 462.893.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.235.000,00
 • ARA TOPLAM 849.831.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 208.764.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.978.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.978.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 48.559.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 131.227.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.876.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 91.351.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.058.595.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.432.256.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.432.256.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 152.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.579.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.020.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.020.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.020.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 137.390.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.273.891.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.866.916.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.490.851.000,00

Kredi Hesaplama