FİNANS

koza altin - kozal - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.469.023.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 171.457.000,00
 • Finansal Yatırımlar 9.783.493.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.750.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.750.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 85.316.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 85.316.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.290.712.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 130.667.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.628.000,00
 • ARA TOPLAM 11.469.023.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.079.346.000,00
 • Finansal Yatırımlar 403.815.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 698.100.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 695.225.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.875.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.792.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.742.816.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.313.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.081.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.697.174.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 332.315.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 160.614.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.548.369.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.750.059.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 385.864.000,00
 • - Banka Kredileri 373.498.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 259.882.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 259.882.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 64.643.000,00
 • Diğer Borçlar 4.149.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.264.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.885.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.608.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 220.096.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 779.607.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 108.049.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 671.558.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.210.000,00
 • ARA TOPLAM 1.750.059.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 717.591.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.930.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.930.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 150.332.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 559.329.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 160.889.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 398.440.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.467.650.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 14.080.719.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.080.719.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.202.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.579.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -86.048.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -86.048.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -86.048.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.706.963.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.731.284.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.516.362.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.548.369.000,00

Kredi Hesaplama