FİNANS

koza altin - kozal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.215.154.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 142.064.000,00
 • Finansal Yatırımlar 9.760.480.000,00
 • Ticari Alacaklar 182.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 182.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 89.338.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 89.338.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.085.651.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 127.235.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.166.000,00
 • ARA TOPLAM 11.215.116.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 38.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.215.590.000,00
 • Finansal Yatırımlar 271.253.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.173.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.665.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.508.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 113.172.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.244.933.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.764.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.532.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 160.201.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 235.833.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 116.683.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.430.744.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.067.479.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.108.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 153.723.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 153.723.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.249.000,00
 • Diğer Borçlar 74.693.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 168.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 74.525.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.087.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 37.126.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 732.926.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 73.158.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 659.768.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.567.000,00
 • ARA TOPLAM 1.067.479.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 506.974.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.306.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.306.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 102.676.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 388.992.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 106.617.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 282.375.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.574.453.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.856.291.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.856.291.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 152.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.579.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -49.035.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -49.035.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -49.035.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 400.443.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.338.568.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.010.236.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.430.744.000,00

Kredi Hesaplama