FİNANS

koza altin - kozal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.502.620.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.130.037.000,00
 • Finansal Yatırımlar 6.337.952.000,00
 • Ticari Alacaklar 654.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 654.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.334.551.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.230.389.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 104.162.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 675.721.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.221.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.484.000,00
 • ARA TOPLAM 11.502.620.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.367.191.000,00
 • Finansal Yatırımlar 755.547.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.468.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.468.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 114.355.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.027.840.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.885.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.653.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 144.441.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 220.832.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 54.658.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.869.811.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.047.858.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.884.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 181.708.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 181.708.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.841.000,00
 • Diğer Borçlar 734.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 309.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 425.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 963.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 215.639.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 585.994.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 42.602.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 543.392.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.095.000,00
 • ARA TOPLAM 1.047.858.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 481.377.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.859.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.859.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 91.533.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 374.985.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 67.318.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 307.667.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.529.235.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.340.576.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.340.576.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 152.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.579.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.546.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -20.546.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.546.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 137.390.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.277.893.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.789.760.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.869.811.000,00

Kredi Hesaplama