FİNANS

kristal kola - krstl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 254.653.899,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.354.885,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 120.021.796,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 118.697.374,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.324.422,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.811.481,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.811.481,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 93.264.303,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 332.374,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 121.647,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.747.413,00
 • ARA TOPLAM 254.653.899,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 142.920.972,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.810.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 117.287.822,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.300.511,00
 • - Şerefiye 5.045.257,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 255.254,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.944.838,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.577.801,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 397.574.871,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.358.161,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 126.256.550,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 126.256.550,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 118,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 203.914,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.653.204,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.577.991,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 75.213,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.244.375,00
 • ARA TOPLAM 137.358.161,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.369.167,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.727.373,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.727.373,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.641.794,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 144.727.328,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 252.847.543,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 252.738.377,00
 • Ödenmiş Sermaye 192.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 19.199.732,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.770.493,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.351.204,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.351.204,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -122.362,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.141.514,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.097.492,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.177.942,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 109.166,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 397.574.871,00

Kredi Hesaplama