FİNANS

kristal kola - krstl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 249.243.731,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 17.852.328,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 103.957.339,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 101.222.131,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.735.208,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.644.606,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.644.606,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 92.572.225,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.873.669,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 493.027,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.850.537,00
 • ARA TOPLAM 249.243.731,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 267.921.405,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.180.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 236.589.188,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.246.191,00
 • - Şerefiye 5.045.257,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.934,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.763.685,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.142.341,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 517.165.136,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.924.260,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 88.063.928,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 88.063.928,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 118,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 189.978,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.692.382,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.617.168,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 75.214,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.977.854,00
 • ARA TOPLAM 101.924.260,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.589.526,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.473.717,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.473.717,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.115.809,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 123.513.786,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 393.651.350,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 393.328.892,00
 • Ödenmiş Sermaye 192.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 19.199.732,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.770.493,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 119.927.851,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 119.927.851,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -492.436,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.141.514,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.097.492,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 51.191.810,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 322.458,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 517.165.136,00

Kredi Hesaplama