FİNANS

lokman hekim saglik - lkmnh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 187.584.968,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 41.780.502,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 76.688.594,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.683.129,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 71.005.465,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.640.111,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 750.585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.889.526,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.906.194,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.879.954,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.997.815,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.689.613,00
 • ARA TOPLAM 187.584.968,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 382.113.425,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 299.429,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.810.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 219.196.087,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 212.485.967,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.309.523,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.309.523,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.056.856,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.703.782,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 353.074,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 53.067.981,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 569.698.393,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 193.967.514,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.281.954,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 55.635.865,00
 • Banka Kredileri 1.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 72.535.172,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.204.603,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.330.569,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.575.048,00
 • Diğer Borçlar 26.320.218,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.094.364,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.225.854,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.847.237,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.382.443,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.379.973,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.379.973,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.009.604,00
 • ARA TOPLAM 193.967.514,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 143.796.491,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 108.524.886,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 848.410,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.925.503,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.925.503,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 337.764.005,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 231.934.388,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 191.317.859,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.440.824,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30.440.824,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.060.157,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.298.287,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.298.287,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.777.321,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 89.937.196,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 26.719.427,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.616.529,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 569.698.393,00

Kredi Hesaplama