FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

lokman hekim saglik - lkmnh - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 592.852.184,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 37.615.066,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 307.917.819,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.413.248,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 282.504.571,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 93.845.751,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 60.223.712,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.622.039,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 100.896.668,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.887.361,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.360.197,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.318.612,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.370.907,00
 • ARA TOPLAM 592.852.184,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.694.006.408,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 308.021,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.139.469,00
 • Maddi Duran Varlıklar 930.877.703,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 210.874.521,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.167.971,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 125.565.954,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.286.858.592,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 648.062.485,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 231.448.632,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 88.980.404,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 160.079.725,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.074.348,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 159.005.377,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.298.928,00
 • Diğer Borçlar 653.628,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.114.889,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.765.607,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.407.407,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.809.414,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.597.993,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.949.669,00
 • ARA TOPLAM 648.062.485,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 311.161.737,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 118.801.685,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.251.178,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 112.083.862,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 959.224.222,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.327.634.370,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.243.881.109,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 274.804.653,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -66.725.152,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.808.316,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 14.808.316,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.801.940,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 618.019.444,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 322.171.908,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 83.753.261,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.286.858.592,00