FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mackolik internet hizmetleri - macko - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 240.751.280,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 113.991.488,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 107.206.516,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.607.736,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 91.598.780,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.152.268,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.760.609,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.391.659,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.330.748,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 70.260,00
 • ARA TOPLAM 240.751.280,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 141.030.692,00
 • Finansal Yatırımlar 8.065.057,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.155.759,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 60.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 155.759,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.730.602,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.416.622,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 381.781.972,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.357.049,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 116.457,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.306.159,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.639.549,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.639.549,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.306.412,00
 • Diğer Borçlar 30.334.203,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.334.203,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 205.059,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.092.125,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.357.085,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.048.871,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.308.214,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 73.357.049,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.434.211,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 395.956,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.651.078,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.651.078,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 387.177,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 75.791.260,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 305.990.712,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 305.990.712,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 66.459.435,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.798,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.798,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.798,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.256.472,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -54.256.472,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.054.246,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 102.411.596,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 152.339.705,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 381.781.972,00