FİNANS

marshall - mrshl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.351.589.333,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 114.833.120,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 787.264.885,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.788.429,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 771.476.456,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 37.114.155,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.114.155,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 341.837.418,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 59.075.229,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 27.716,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.436.810,00
 • ARA TOPLAM 1.351.589.333,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 204.123.546,00
 • Finansal Yatırımlar 5.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.634.388,00
 • Maddi Duran Varlıklar 164.363.349,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.747.759,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.555.712.879,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.491.511.655,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 472.689.282,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 760.488.598,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 225.703.098,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 534.785.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.568.108,00
 • Diğer Borçlar 1.836.097,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.836.097,00
 • Türev Araçlar 5.133.539,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.138.736,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 244.378.355,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.766.405,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 238.611.950,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.278.940,00
 • ARA TOPLAM 1.491.511.655,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.528.432,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 64.230,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.464.202,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.464.202,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.515.040.087,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 40.672.792,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.672.792,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.578.158,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 43.129,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.951.689,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.864.929,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -40.723.483,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 38.861.748,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.555.712.879,00

Kredi Hesaplama