FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

odas elektrik - odas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.389.975.472,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 708.070.594,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.953.553.848,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.361.366,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.933.192.482,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 173.520.120,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 35.659.724,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.860.396,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.497.108.050,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 199.255.685,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 210.007.383,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 647.964.356,00
 • ARA TOPLAM 5.389.480.036,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 495.436,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.171.803.714,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.729.872,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.729.872,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.501.195,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.108.263.463,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 15.108.263.463,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 382.766.578,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 382.766.578,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.914.237,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 70.914.237,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.506.029.768,00
 • Diğer Duran Varlıklar 87.428.455,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.561.779.186,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.648.038.080,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.266.788,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 165.334.926,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.077.181.050,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.304.122,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.074.876.928,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.717.560,00
 • Diğer Borçlar 634.191.820,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251.813.085,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 382.378.735,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 623.351,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 246.907.683,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 19.340.478,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.232.109,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.108.369,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.436.646.700,00
 • ARA TOPLAM 3.648.038.080,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.138.412.581,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.426.003,00
 • Banka Kredileri 23.365.001,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.061.002,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 121.152.982,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.038.136,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.241.046,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.031.711,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 209.335,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 930.534.418,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 46.019.996,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.786.450.661,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.775.328.525,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.758.950.129,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.400.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.442.554.335,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 8.250.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 600.479.337,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.601.560,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 28.022.788,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.298.173.522,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.298.173.522,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 67.566.152,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.703.370.822,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.806.932.479,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.016.378.396,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.561.779.186,00