FİNANS

odas elektrik - odas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.816.509.933,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 342.420.694,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.288.676.771,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.036.432,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.263.640.339,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 50.374.032,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.395.197,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.978.835,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 726.857.043,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 56.020.096,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.932.058,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 282.632.927,00
 • ARA TOPLAM 3.815.913.621,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 596.312,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.391.873.644,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 702.050,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 702.050,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 200.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.548.883.812,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.908.343,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.908.343,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.960.417,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.960.417,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 636.635.663,00
 • Diğer Duran Varlıklar 99.078.777,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.208.383.577,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.495.430.062,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.030.949,00
 • - Banka Kredileri 43.388.660,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 368.215.627,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 977.538.754,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.095.617,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 972.443.137,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.539.927,00
 • Diğer Borçlar 623.915.021,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 219.909.853,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 404.005.168,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.331.968,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.666.272,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.052.375,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.331.127,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.721.248,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.390.500.608,00
 • ARA TOPLAM 3.495.430.062,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.133.614.278,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.087.533.843,00
 • Banka Kredileri 2.085.690.280,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.843.563,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 20.949.768,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.038.136,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.206.783,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.002.501,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 204.282,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.093.568,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 792.180,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.629.044.340,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.579.339.237,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.882.948.511,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.400.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -56.676.519,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 73.518.274,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.181.023.843,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.909.823.590,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 271.271.119,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -937.401.381,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -937.401.381,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.647.145,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 837.066.099,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 320.902.084,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 696.390.726,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.208.383.577,00

Kredi Hesaplama