FİNANS

odas elektrik - odas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.216.219.206,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 759.107.959,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 451.827.951,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.764.180,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 410.063.771,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 66.624.756,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37.836.145,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.788.611,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 389.969.293,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.233.070,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.169.181,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 526.662.413,00
 • ARA TOPLAM 2.215.594.623,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 624.583,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.346.146.525,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.061.306,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.061.306,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 79.655.344,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.947.559.049,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.410.541,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.410.541,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.555.889,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.555.889,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 95.677.304,00
 • Diğer Duran Varlıklar 125.081.602,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.562.365.731,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.860.594.580,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 105.969.112,00
 • - Banka Kredileri 102.375.522,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 517.907.806,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 368.765.199,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.373.292,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 363.391.907,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.867.005,00
 • Diğer Borçlar 336.244.328,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 127.360.591,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 208.883.737,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 270.155.846,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.704.690,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.713.877,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.169.056,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.544.821,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 138.723.716,00
 • ARA TOPLAM 1.860.594.580,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.917.051.022,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.861.019.212,00
 • Banka Kredileri 1.857.274.159,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.745.053,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 26.570.611,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.358.969,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.169.537,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 189.432,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.696.749,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.405.481,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.777.645.602,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.784.720.129,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.530.691.870,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.400.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -51.101.138,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 258.850.762,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.145.978.436,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.914.573.790,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 232.391.364,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -680.134.016,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -680.134.016,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.340.077,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -493.286.234,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 913.175.017,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 254.028.259,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.562.365.731,00

Kredi Hesaplama