FİNANS

odas elektrik - odas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.449.522.223,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.580.261.151,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 311.921.017,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.450.728,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 276.470.289,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 59.947.627,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.914.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.033.241,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 504.826.142,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.494.763,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 71.488.919,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 912.114.971,00
 • ARA TOPLAM 3.449.054.590,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 467.633,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.068.025.258,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 806.193,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 806.193,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 112.316.600,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.170.982.534,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.859.892,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.859.892,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.849.807,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.849.807,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 521.408.453,00
 • Diğer Duran Varlıklar 163.190.962,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.517.547.481,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.252.428.616,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 60.944.410,00
 • - Banka Kredileri 57.746.642,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 538.861.381,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 346.010.033,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.885.047,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 342.124.986,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.899.113,00
 • Diğer Borçlar 397.483.279,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 139.345.847,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 258.137.432,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 414.421.742,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 251.960.183,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.825.231,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.247.910,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.577.321,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 203.644.305,00
 • ARA TOPLAM 2.252.428.616,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.984.099.440,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.943.103.775,00
 • Banka Kredileri 1.939.954.517,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.149.258,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 24.204.724,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.486.027,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.287.818,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 198.209,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.490.505,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.814.409,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.236.528.056,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.281.019.425,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.803.926.892,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.400.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -51.101.138,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 258.850.762,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.214.071.260,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.914.324.419,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 301.620.645,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -746.927.963,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -746.927.963,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.340.077,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -493.286.234,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.185.111.162,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 477.092.533,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.517.547.481,00

Kredi Hesaplama