FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

orcay ortakoy cay sanayi - orcay - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 518.571.358,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.129.084,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 103.329.597,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 159.247,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 103.170.350,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 100.593.491,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 100.580.511,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.980,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 278.673.975,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.294.955,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.550.256,00
 • ARA TOPLAM 518.571.358,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 191.263.798,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 183.351.193,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.015,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 709.835.156,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 288.287.907,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 266.893.580,00
 • - Banka Kredileri 264.873.136,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.471.308,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.041,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.470.267,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 359.436,00
 • Diğer Borçlar 2.684.669,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.112.361,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.572.308,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.530.271,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.303.804,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 418.839,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 418.839,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 288.287.907,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.071.730,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.320.758,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.364.640,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.364.640,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 39.386.332,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 356.359.637,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 353.475.519,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 353.475.519,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 225.019.174,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 33.079.065,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.179.789,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.179.789,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -848.234,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.488.183,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.047.900,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -31.242.792,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 709.835.156,00