FİNANS

orcay ortakoy cay sanayi - orcay - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 331.027.565,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.686.516,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 88.307.528,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 367.101,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 87.940.427,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.763.569,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.763.569,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 221.464.498,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.799.394,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.060,00
 • ARA TOPLAM 331.027.565,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 34.760.730,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.980,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.980,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 33.519.812,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.710,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 37.710,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.259,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 72.259,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 365.788.295,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 230.135.710,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.858.146,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 9.356.646,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 211.878.384,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 199.590.290,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.288.094,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 746.072,00
 • Diğer Borçlar 823.378,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 231.574,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 591.804,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.480.328,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.194.547,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 154.855,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 154.855,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 230.135.710,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.736.960,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.808.153,00
 • Banka Kredileri 2.262.618,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 545.535,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.740.546,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.740.546,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.188.261,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 236.872.670,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 128.915.625,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 128.915.625,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.465.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 69.002.027,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.491.148,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.491.148,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -542.150,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 630.274,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.610.227,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.716.949,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 365.788.295,00

Kredi Hesaplama