FİNANS

orcay ortakoy cay sanayi - orcay - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 319.880.340,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.943.151,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 125.023.129,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 225.548,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 124.797.581,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 275.806,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 275.806,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 184.078.022,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.464.091,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.096.141,00
 • ARA TOPLAM 319.880.340,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 132.968.489,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 123.334.285,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.885,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.885,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.846,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.846,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 452.848.829,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 218.868.943,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 200.075.801,00
 • - Banka Kredileri 196.303.789,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.822.653,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.846,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.820.807,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.708.353,00
 • Diğer Borçlar 4.921.837,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 172.754,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.749.083,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.410.683,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.672.078,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 257.538,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 257.538,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 218.868.943,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.111.412,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.359.861,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.248.617,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 240.980.355,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 211.868.474,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 211.889.904,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.602.226,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 67.271.432,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 67.271.432,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -856.322,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.427.725,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 45.524.183,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.165.292,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -21.430,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 452.848.829,00

Kredi Hesaplama