FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ozsu balik - ozsub - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 996.880.288,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 17.512.892,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 122.891.191,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.727.334,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 100.163.857,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.014.992,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.352.336,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 662.656,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 28.054.466,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.376.116,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.235.477,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.362.162,00
 • ARA TOPLAM 996.880.288,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 216.872.009,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 44.558.907,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 78.624.262,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 293.853,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.265.968,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.793.757,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.213.752.297,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 785.070.402,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 151.219.082,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.813.868,00
 • Banka Kredileri 145.791.048,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 596.682.639,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 292.474.342,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 304.208.297,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.424.915,00
 • Diğer Borçlar 2.938.790,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.435.538,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 503.252,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.912.719,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.057.161,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.848.270,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.694.576,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 153.694,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.172.958,00
 • ARA TOPLAM 785.070.402,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.451.626,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.818.094,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.544.432,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.544.432,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.089.100,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 847.522.028,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 366.230.269,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 368.430.219,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 133.800.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.586.889,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.105.505,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.692.394,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.478.227,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 112.534.184,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 54.030.919,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.199.950,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.213.752.297,00