FİNANS

panelsan cati cephe - pnlsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 907.047.887,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 291.802.839,00
 • Finansal Yatırımlar 6.635.178,00
 • Ticari Alacaklar 329.258.250,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.075.889,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 311.182.361,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.113.509,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 459.280,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 654.229,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 212.509.314,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.094.995,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 26.874.128,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.759.674,00
 • ARA TOPLAM 907.047.887,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 125.823.873,00
 • Finansal Yatırımlar 13.496.345,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 559.141,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 559.141,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.506.384,00
 • Maddi Duran Varlıklar 103.900.440,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 459.431,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.902.132,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.032.871.760,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 568.246.746,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 888.777,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.707.986,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 321.486.054,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 321.486.054,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.126.979,00
 • Diğer Borçlar 145.217,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 145.217,00
 • Türev Araçlar 297.656,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 176.143.001,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.874.128,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.571.179,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 877.936,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 693.243,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.005.769,00
 • ARA TOPLAM 568.246.746,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.533.392,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.591.359,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.497.923,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 600.780.138,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 432.091.622,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 432.091.622,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 151.641.522,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.982.448,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.205.166,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 28.205.166,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.847.722,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 46.817.959,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 127.561.701,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.032.871.760,00

Kredi Hesaplama