FİNANS

panelsan cati cephe - pnlsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.400.647.057,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 462.047.540,00
 • Finansal Yatırımlar 55.497.018,00
 • Ticari Alacaklar 409.703.518,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.079.940,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 373.623.578,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.445.700,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 464.696,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 981.004,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 333.505.714,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 59.298.103,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 44.099.091,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.395.591,00
 • ARA TOPLAM 1.400.647.057,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 294.837.147,00
 • Finansal Yatırımlar 13.991.158,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 617.735,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 617.735,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.128.046,00
 • Maddi Duran Varlıklar 255.394.726,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 678.406,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 678.406,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.027.076,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.027.076,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.695.484.204,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 933.676.350,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.220.422,00
 • - Banka Kredileri 11.220.422,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.408.898,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 524.502.267,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 524.502.267,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.695.323,00
 • Diğer Borçlar 41.604,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.604,00
 • Türev Araçlar 109.408,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 287.106.208,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 46.189.845,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.515.346,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.440.172,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 75.174,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.887.029,00
 • ARA TOPLAM 933.676.350,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.631.838,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.409.167,00
 • Banka Kredileri 29.409.167,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.446.452,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.446.452,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.776.219,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 995.308.188,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 700.176.016,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 700.176.016,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 151.641.522,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 163.100.156,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 163.100.156,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.141.891,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.534.498,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 213.528.650,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 83.371.190,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.695.484.204,00

Kredi Hesaplama