FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

panelsan cati cephe - pnlsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.683.694.325,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 312.662.177,00
 • Finansal Yatırımlar 295.525.605,00
 • Ticari Alacaklar 540.367.720,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 49.600.588,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 490.767.132,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.726.847,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 464.867,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.261.980,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 424.093.243,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.854.492,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.854.492,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.218.742,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.788.270,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 27.788.270,00
 • ARA TOPLAM 1.683.694.325,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 912.282.153,00
 • Finansal Yatırımlar 65.104.376,00
 • Ticari Alacaklar 83.988.830,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 83.988.830,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 922.902,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 922.902,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.250.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 494.004.503,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.128.739,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 185.998.480,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 185.998.480,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 73.884.323,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.595.976.478,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.154.506.632,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.594.916,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 85.027.699,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 483.165.855,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 483.165.855,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.717.412,00
 • Diğer Borçlar 469.703,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 363.868,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 105.835,00
 • Türev Araçlar 165.039,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 506.555.869,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.215.650,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.524.554,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.439.492,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 85.062,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.069.935,00
 • ARA TOPLAM 1.154.506.632,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 176.302.109,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 59.511.889,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.059.594,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.059.594,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 100.041.272,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.330.808.741,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.265.167.737,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.265.167.737,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 296.186.116,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 352.537.486,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.612.370,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.612.370,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 165.952.381,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 165.952.381,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.615.394,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 124.100.513,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 232.388.217,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.595.976.478,00