FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

reeder teknoloji - reedr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.221.159.520,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.094.228.004,00
 • Finansal Yatırımlar 258.839,00
 • Ticari Alacaklar 1.462.071.040,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.436.092.536,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.978.504,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.008.972,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.836.669,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.172.303,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 281.176.695,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 359.933.094,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.792.153,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.482.876,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 73.050,00
 • ARA TOPLAM 3.221.159.520,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.211.015.100,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.008.302,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.008.302,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.222.885.872,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15.969.687,00
 • Maddi Duran Varlıklar 917.626.371,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 359.040.254,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 168.026,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 240.171.593,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 300.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 239.871.593,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 99.936.306,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.432.174.620,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.217.012.608,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 711.865.645,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 82.527.824,00
 • Banka Kredileri 641.430.863,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 240.735.763,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.080.724,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 236.655.039,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.678.087,00
 • Diğer Borçlar 35.732.567,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 274.901,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.457.666,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.698.568,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 42.520.994,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.207.347,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.180.216,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 62.722.572,00
 • ARA TOPLAM 1.217.012.608,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 470.645.306,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 394.061.532,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.400.067,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.031.333,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.435.729,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 24.747.978,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.687.657.914,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.744.516.706,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.696.026.635,00
 • Ödenmiş Sermaye 950.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 814.201.534,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.492.151.235,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.098.609,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.792.968,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 407.573,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.001.972,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 548.180.303,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 869.392.982,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 48.490.071,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.432.174.620,00