FİNANS

rodrigo tekstil - rodrg - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 34.823.902,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.633.002,00
 • Finansal Yatırımlar 251.742,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 251.742,00
 • Ticari Alacaklar 5.966.323,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.966.323,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 437.702,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 437.702,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 26.217.662,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 75.647,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 241.824,00
 • ARA TOPLAM 34.823.902,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 27.515.787,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.422.123,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.325.691,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.858,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.858,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.694,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 62.339.689,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.369.171,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 674.933,00
 • - Banka Kredileri 674.933,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.735.111,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.876.333,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.574.384,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.574.384,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 254.935,00
 • Diğer Borçlar 8.092.129,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.092.129,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.679,00
 • ARA TOPLAM 24.369.171,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.090.774,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 416.709,00
 • Banka Kredileri 416.709,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.567,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.567,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.671.498,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 34.459.945,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 27.879.744,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.879.744,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.085.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.900,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -276.899,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -276.899,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -276.899,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.944.910,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 19.450.601,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 3.494.309,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.367.560,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.485.393,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 62.339.689,00

Kredi Hesaplama