FİNANS

saray matbaacilik - samat - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 65.024.789,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 77.490,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 24.731.139,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.731.139,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 181.241,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 181.241,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 34.319.168,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.603.675,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.112.076,00
 • ARA TOPLAM 65.024.789,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 37.400.782,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 160.336,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 160.336,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.332.363,00
 • Maddi Duran Varlıklar 34.724.858,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.928,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.928,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.152.297,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.152.297,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 102.425.571,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.071.265,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.855.985,00
 • - Banka Kredileri 872.515,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.308.485,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.993.116,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.993.116,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.873.787,00
 • Diğer Borçlar 13.151.776,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.051.656,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.100.120,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.412.807,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 241.280,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 235.669,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.611,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.234.029,00
 • ARA TOPLAM 75.071.265,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.271.251,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.146.115,00
 • Banka Kredileri 3.001.833,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.144.282,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 638.191,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 638.191,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.486.945,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 84.342.516,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.083.055,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.083.055,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.412.930,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.529.685,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.529.685,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 523.755,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.507.566,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.669.175,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -15.297.951,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 102.425.571,00

Kredi Hesaplama