FİNANS

saray matbaacilik - samat - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 129.764.657,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 243.492,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 37.328.235,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.328.235,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 401.344,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 401.344,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 69.280.469,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.659.054,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 852.063,00
 • ARA TOPLAM 129.764.657,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 57.887.557,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 160.336,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 160.336,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 52.259.762,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.375,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.375,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.607,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.607,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.448.477,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 187.652.214,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.695.495,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.375.648,00
 • - Banka Kredileri 374.008,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.448.762,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 37.112.158,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.112.158,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.402.507,00
 • Diğer Borçlar 75.724.852,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75.424.803,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 300.049,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.656.849,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 365.963,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 365.963,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.608.756,00
 • ARA TOPLAM 141.695.495,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.026.588,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.281.243,00
 • Banka Kredileri 1.281.243,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 745.345,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 745.345,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 143.722.083,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 43.930.131,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 43.930.131,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.412.930,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.984.560,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.984.560,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.021.370,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.507.566,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.759.074,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.184.149,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 187.652.214,00

Kredi Hesaplama