FİNANS

sasa polyester - sasa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.840.425.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.288.758.000,00
 • Finansal Yatırımlar 13.586.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.003.060.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 593.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.002.467.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.672.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.672.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.434.430.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 145.947.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 944.972.000,00
 • ARA TOPLAM 13.840.425.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 29.636.616.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 100.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.159.443.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.708.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.673.008.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.798.357.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 43.477.041.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.300.042.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.979.869.000,00
 • - Banka Kredileri 9.914.730.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.653.462.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.840.115.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.840.115.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.139.000,00
 • Diğer Borçlar 58.446.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 58.446.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 702.929.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.082.000,00
 • ARA TOPLAM 19.300.042.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.084.059.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.945.491.000,00
 • Banka Kredileri 8.175.780.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 2.674.948.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 94.763.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.384.101.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.092.940.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.092.940.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.178.323.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.178.323.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.109.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 213.747.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.370.795.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.008.417.000,00
 • Diğer Yedekler 83.902.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 43.477.041.000,00

Kredi Hesaplama