FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sasa polyester - sasa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 29.299.035.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.533.311.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 8.732.081.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 198.878.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.533.203.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.959.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.959.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 11.793.937.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.028.850.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.202.897.000,00
 • ARA TOPLAM 29.299.035.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 154.827.534.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 100.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 105.825.849.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 410.945.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.055.917.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 46.534.723.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 184.126.569.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.545.855.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.000.086.000,00
 • - Banka Kredileri 21.839.329.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.910.192.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.544.043.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.544.043.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 225.245.000,00
 • Diğer Borçlar 311.219.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 311.219.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.547.359.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.711.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.711.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 45.545.855.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.022.794.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.645.130.000,00
 • Banka Kredileri 37.946.243.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 3.547.704.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 151.183.000,00
 • Ticari Borçlar 1.617.180.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.617.180.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.551.050.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 209.434.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 209.434.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 97.568.649.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 86.557.920.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 86.557.920.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 5.321.654.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.362.165.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.566.283.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.883.748.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.883.748.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.080.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.928.413.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 47.771.230.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.726.072.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 184.126.569.000,00